2014-05-07

Nystartade företag fjärde kvartalet 2013

Under fjärde kvartalet 2013 startades 16 332 nya företag jämfört med 16
102 företag fjärde kvartalet 2012, en ökning med 1 procent.

De uppgifter som publiceras här gäller skattningar av antalet nystartade företag. Uppgifterna gäller således inte nyregistrerade företag. Nystartade företag definieras, enligt Eurostat, som nyaktiverade företag frånräknat olika former av ombildningar, exempelvis ombildningar av enskild firma till aktiebolag. Bland nystartade företag ingår enskilda näringsidkare med icke namnskyddad firma. Metoden för att ta fram skattningarna av nystartade företag bygger på bearbetningar av företagsregistret vid Statistiska centralbyrån (SCB).  

Cirka 10 procent av de nya företagen startades inom Bygg- och anläggningsverksamhet respektive Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet och 15 procent av företagen startades inom branschgruppen Handel, service och motorfordon. I jämförelse med fjärde kvartalet 2012 ökade antalet nystartade företag med 5 procent inom Handel, service och motorfordon och med 3 procent inom Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet. Antalet nystartade företag minskade med 1 procent inom Bygg och anläggning.

Fördelat efter juridisk form var 37 procent av de nya företagen aktiebolag, 58 procent enskilda näringsidkare och 5 procent handels- eller kommanditbolag. I jämförelse med fjärde kvartalet 2012 var antalet enskilda näringsidkare så gott som oförändrat, medan antalet handels- och kommanditbolag minskade med 6 procent. Antalet nystartade aktiebolag ökade med 3 procent.

Antalet nystartade företag uppgick i Stockholms län till drygt 5 100 vilket innebar att 31 procent av de nya företagen startades i Stockholms län. I Västra Götalands län startades cirka 2 800 nya företag vilket utgjorde 17 procent av samtliga nya företag och i Skåne län startades 2 200 företag eller 13 procent av samtliga företag. Antalet nya företag minskade med 5 procent i Stockholms län, medan nystartade företag ökade med 8 procent i Västra Götalands län och med 7 procent i Skåne län.

Bland enskilda näringsidkare uppgick antalet företag startade av kvinnor till knappt 4 000 stycken eller 42 procent av samtliga enskilda näringsidkare. Antalet enskilda firmor startade av kvinnor ökade med 5 procent jämfört med fjärde kvartalet 2012 medan antalet enskilda firmor startade av män ökade med 1 procent. Uppgifter gällande företagsledarens kön saknas för aktiebolag samt för handels- och kommanditbolag.

Tabeller

Här hittar du aktuella tabeller Excel, 51 kB. över nystartade företag. Statistiken redovisas efter branschgrupp, juridisk form, kön och län.

Tillväxtanalys statistikportal

Fullständig statistik gällande exempelvis företag efter kommun, etableringsfrekvenser och olika korstabeller finns i Tillväxtanalys statistikportal, se länk i menyn till vänster på sidan.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev