2014-08-14

Nystartade företag första kvartalet 2014

Under första kvartalet 2014 startades 18 237 nya företag jämfört med
19 438 företag första kvartalet 2013, en minskning med 6 procent.

De uppgifter som publiceras här gäller skattningar av antalet nystartade företag. Uppgifterna gäller således inte nyregistrerade företag. Nystartade företag definieras, enligt Eurostat, som nyaktiverade företag frånräknat olika former av ombildningar, exempelvis ombildningar av enskild firma till aktiebolag. Bland nystartade företag ingår enskilda näringsidkare med icke namnskyddad firma. Metoden för att ta fram skattningarna av nystartade företag bygger på bearbetningar av företagsregistret vid Statistiska centralbyrån (SCB).

Knappt 10 procent av de nya företagen startades inom Bygg- och anläggningsverksamhet respektive Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet och 15 procent av företagen startades inom branschgruppen Handel, service och motorfordon. I jämförelse med första kvartalet 2013 minskade antalet nystartade företag med 9 procent inom Handel, service och motorfordon och med 6 procent inom Bygg och anläggning.

Fördelat efter juridisk form var 35 procent av de nya företagen aktiebolag, 60 procent enskilda näringsidkare och 5 procent handels- eller kommanditbolag. I jämförelse med första kvartalet 2013 minskade antalet enskilda näringsidkare med 5 procent och antalet handels- och kommanditbolag med 13 procent. Antalet nystartade aktiebolag minskade med 8 procent.

Antalet nystartade företag uppgick i Stockholms län till drygt 5 700 vilket innebar att drygt 31 procent av de nya företagen startades i Stockholms län. I Västra Götalands län startades knappt 2 900 nya företag vilket utgjorde 16 procent av samtliga nya företag och i Skåne län startades 2 500 företag eller 14 procent av samtliga företag. Antalet nya företag minskade med 3 procent i Stockholms län, med 12 procent i Västra Götalands län och med 13 procent i Skåne län.

Bland enskilda näringsidkare uppgick antalet företag startade av kvinnor till 4 550 eller knappt 42 procent av samtliga enskilda näringsidkare. Antalet enskilda firmor startade av kvinnor minskade med 4 procent jämfört med första kvartalet 2013 medan antalet enskilda firmor startade av män minskade med 5 procent. Uppgifter gällande företagsledarens kön saknas för aktiebolag samt för handels- och kommanditbolag.

Tabeller

Här hittar du aktuella tabeller över nystartade företag. Statistiken redovisas efter branschgrupp, juridisk form, kön och län.

Tillväxtanalys statistikportal

Fullständig statistik gällande exempelvis företag efter kommun, etableringsfrekvenser och olika korstabeller finns i Tillväxtanalys statistikportal, se länk i menyn till vänster på sidan.


test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev