2014-10-09

Nystartade företag andra kvartalet 2014

Under andra kvartalet 2014 startades 17 698 nya företag jämfört med 16
597 företag andra kvartalet 2013, en ökning med 7 procent.

De uppgifter som här publiceras gäller skattningar av antalet nystartade företag. Uppgifterna gäller således inte nyregistrerade företag. Nystartade företag definieras, enligt Eurostat, som nyaktiverade företag frånräknat olika former av ombildningar, exempelvis ombildningar av enskild firma till aktiebolag. Bland nystartade företag ingår enskilda näringsidkare med icke namnskyddad firma. Metoden för att ta fram skattningarna av nystartade företag bygger på bearbetningar av företagsregistret vid Statistiska centralbyrån (SCB).  

Drygt 10 procent av de nya företagen startades inom Bygg- och anläggningsverksamhet och knappt 9 procent inom Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet medan 15 procent av företagen startades inom branschgruppen Handel, service och motorfordon. I jämförelse med andra kvartalet 2013 ökade antalet nystartade företag med 7 procent inom Bygg och anläggning respektive Handel, service och motorfordon. Inom Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet minskade antalet nya företag med 3 procent.

Fördelat efter juridisk form var 36 procent av de nya företagen aktiebolag, 58 procent enskilda näringsidkare och 6 procent handels- eller kommanditbolag. I jämförelse med andra kvartalet 2013 ökade antalet enskilda näringsidkare med 4 procent och antalet aktiebolag med 13 procent. Antalet nystartade handels- och kommanditbolag minskade med 3 procent.

Antalet nystartade företag uppgick i Stockholms län till 5 530 stycken vilket innebar att drygt 31 procent av de nya företagen startades i Stockholms län. I Västra Götalands län startades 2 653 nya företag vilket utgjorde 15 procent av samtliga nya företag och i Skåne län startades 2 524 företag eller drygt 14 procent av samtliga företag. Antalet nya företag ökade med 8,5 procent i Stockholms län och med 5,5 procent i Skåne län medan antalet företag minskade med drygt 1 procent i Västra Götalands län.

Bland enskilda näringsidkare uppgick antalet företag startade av kvinnor till 4 238 eller drygt 41 procent av samtliga enskilda näringsidkare. Antalet enskilda firmor startade av kvinnor ökade med 10 procent jämfört med andra kvartalet 2013 medan antalet enskilda firmor startade av män var så gott som oförändrat. Uppgifter gällande företagsledarens kön saknas för aktiebolag samt för handels- och kommanditbolag.

Tabeller

Här hittar du aktuella tabeller Excel, 25.4 kB. över nystartade företag. Statistiken redovisas efter branschgrupp, juridisk form, kön och län.

Tillväxtanalys statistikportal

Fullständig statistik gällande exempelvis företag efter kommun, etableringsfrekvenser och olika korstabeller finns i Tillväxtanalys statistikportal, se länk i menyn till vänster på sidan.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev