2015-01-16

Nystartade företag tredje kvartalet 2014

Under tredje kvartalet 2014 startades 17 355 nya företag jämfört med 16
875 företag tredje kvartalet 2013, en ökning med 3 procent.

De uppgifter som här publiceras gäller skattningar av antalet nystartade företag. Uppgifterna gäller således inte nyregistrerade företag. Nystartade företag definieras, enligt Eurostat, som nyaktiverade företag frånräknat olika former av ombildningar, exempelvis ombildningar av enskild firma till aktiebolag. Bland nystartade företag ingår enskilda näringsidkare med icke namnskyddad firma. Metoden för att ta fram skattningarna av nystartade företag bygger på bearbetningar av företagsregistret vid Statistiska centralbyrån (SCB).  

Drygt 10 procent av de nya företagen startades inom Bygg- och anläggningsverksamhet respektive Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet, medan 15 procent av företagen startades inom branschgruppen Handel, service och motorfordon. I jämförelse med tredje kvartalet 2013 ökade antalet nystartade företag med 9 procent inom Bygg- och anläggning och med 5 procent inom Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet. Inom Handel, service och motorfordon ökade antalet nya företag med 3 procent.

Fördelat efter juridisk form var 37 procent av de nya företagen aktiebolag, 58 procent enskilda näringsidkare och 5 procent handels- eller kommanditbolag. I jämförelse med tredje kvartalet 2013 ökade antalet aktiebolag med 14 procent medan antalet nystartade handels- eller kommanditbolag minskade med 5 procent. Antalet enskilda näringsidkare minskade med 3 procent.

Antalet nystartade företag uppgick i Stockholms län till 5 499 stycken vilket innebar att 32 procent av de nya företagen startades i Stockholms län. I Västra Götalands län startades 3 006 nya företag vilket utgjorde drygt 17 procent av samtliga nya företag och i Skåne län startades 2 324 företag eller drygt 13 procent av samtliga företag. Antalet nya företag ökade med 6 procent i Stockholms län och med 9 procent i Västra Götalands län medan antalet företag minskade med 2 procent i Skåne län.

Bland enskilda näringsidkare uppgick antalet företag startade av kvinnor till 4 212 eller 42 procent av samtliga enskilda näringsidkare. Antalet enskilda firmor startade av kvinnor minskade med 4 procent jämfört med tredje kvartalet 2013, medan antalet enskilda firmor startade av män minskade med 2 procent. Uppgifter gällande företagsledarens kön saknas för aktiebolag samt för handels- och kommanditbolag. 

Tabeller

Här hittar du aktuella tabeller Excel, 25.8 kB. över nystartade företag. Statistiken redovisas efter branschgrupp, juridisk form, kön och län.

Tillväxtanalys statistikportal

Fullständig statistik gällande exempelvis företag efter kommun, etableringsfrekvenser och olika korstabeller finns i Tillväxtanalys statistikportal, se länk i menyn till vänster på sidan.


test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev