2015-07-01

Nystartade företag första kvartalet 2015

Under första kvartalet 2015 startades 18 618 företag jämfört med 18 237 företag första kvartalet 2014, en ökning med 2 procent.

De uppgifter som publiceras här gäller skattningar av antalet nystartade företag. Uppgifterna gäller således inte nyregistrerade företag. Nystartade företag definieras, enligt Eurostat, som nyaktiverade företag frånräknat olika former av ombildningar, exempelvis ombildningar av enskild firma till aktiebolag. Bland nystartade företag ingår enskilda näringsidkare med icke namnskyddad firma. Metoden för att ta fram skattningarna av nystartade företag bygger på bearbetningar av företagsregistret vid Statistiska centralbyrån (SCB).  

Fördelat efter branscher startades 15 procent av de nya företagen inom Handel, service och motorfordon, 10 procent inom Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet samt 10 procent i Bygg- och anläggningsverksamhet.

I jämförelse med första kvartalet 2014 ökade antalet nystartade företag med 1 procent inom Handel, service och motorfordon, likaledes med 1 procent i Juridisk och ekonomisk konsult­verksamhet samt med 5 procent inom Bygg- och anläggningsverksamhet.

Fördelat efter juridisk form var 40 procent av de nya företagen aktiebolag, 55 procent enskilda näringsidkare och 5 procent handels- eller kommanditbolag. Jämfört med första kvartalet 2014 ökade antalet aktiebolag med 16 procent och antalet nystartade handels- eller kommanditbolag med 2 procent medan antalet enskilda näringsidkare minskade med 6 procent.

Antalet nystartade företag uppgick i Stockholms län till 5 802 vilket innebar att 31 procent av de nya företagen startades i Stockholms län. I Västra Götalands län startades 3 047 nya företag vilket utgjorde 16 procent av samtliga nya företag och i Skåne län startades 2 526 företag eller 14 procent av samtliga företag. Antalet nya företag ökade med 1 procent i Stockholms län och med 6 procent i Västra Götalands samt med 1 procent i Skåne län.

Bland enskilda näringsidkare uppgick antalet företag startade av kvinnor till 4 221 eller 41 procent av samtliga. Antalet enskilda firmor startade av kvinnor minskade med 7 procent jämfört med första kvartalet 2014. Antalet enskilda firmor startade av män minskade med 5 procent. Uppgifter gällande företagsledarens kön saknas för aktiebolag samt för handels- och kommanditbolag.

Tabeller

Här hittar du aktuella tabeller Excel, 27.6 kB. över nystartade företag. Statistiken redovisas efter branschgrupp, juridisk form, kön och län.

Tillväxtanalys statistikportal

Fullständig statistik gällande exempelvis företag efter kommun, etableringsfrekvenser och olika korstabeller finns i Tillväxtanalys statistikportal, se länk i menyn till vänster på sidan.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev