2016-01-15

Nystartade företag tredje kvartalet 2015

Under det tredje kvartalet 2015 uppgick antalet nystartade företag till 16 809 jämfört med 17 355 företag tredje kvartalet 2014, en minskning med 3 procent. Sett över de tre första kvartalen minskade antalet nystartade företag med 2 procent jämfört med föregående år.

De uppgifter som här publiceras gäller skattningar av antalet nystartad företag. Uppgifterna gäller således inte nyregistrerade företag. Nystartade företag definieras, enligt Eurostat, som nyaktiverade företag frånräknat olika former av ombildningar, exempelvis ombildningar av enskild firma till aktiebolag. Olika typer av ombildningar kan ingå bland nyregistrerade företag. Bland nystartade företag ingår enskilda näringsidkare med icke namnskyddad firmabeteckning. Metoden för att ta fram skattningarna av nystartade företag bygger på bearbetningar av företagsregistret vid Statistiska centralbyrån (SCB).

Fördelat efter branschgrupper startades 15 procent av de nya företagen inom Handel och service av motorfordon, 10 procent inom Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet samt 10 procent inom Bygg- och anläggningsverksamhet.

I jämförelse med tredje kvartalet 2014 minskade antalet nystartade företag med 6 procent inom Handel och service av motorfordon och med 7 procent i Juridisk och ekonomisk konsult­verksamhet. Nystartade företag minskade med 4 procent inom Bygg- och anläggningsverksamhet.

Betydande ökningar förekom inom branschgrupperna Finans- försäkrings- och fastighetsverksamhet samt Vård och omsorg. Inom dessa branscher ökade antalet nya företag med 9 respektive 23 procent. Sett över de tre första kvartalen uppgick ökningarna till 13 respektive 14 procent.

Den största minskningen inträffade inom Transport och magasinering där antalet nya företag minskade med 11 procent tredje kvartalet.

Fördelat efter juridisk form var 40 procent av de nya företagen aktiebolag, 55 procent enskilda näringsidkare och 5 procent handels- eller kommanditbolag. Jämfört med tredje kvartalet 2014 ökade antalet aktiebolag med 6 procent medan antalet nystartade handels- eller kommanditbolag samt enskilda näringsidkare minskade med 13 respektive 8 procent.

Antalet nystartade företag i Stockholms län uppgick till 5 405 vilket innebar att 32 procent av de nya företagen startades i Stockholms län. I Västra Götalands län startades 2 727 nya företag vilket utgjorde 16 procent av samtliga nya företag och i Skåne län startades 2 317 företag eller 14 procent av samtliga företag. Antalet nya företag minskade med 2 procent i Stockholms län och med 9 procent i Västra Götalands län, medan antalet var så gott som oförändrat i Skåne län jämfört med tredje kvartalet 2014.

Sett över årets tre första kvartal minskade antalet nya företag med 2 procent i Stockholms län samt med 1 respektive 3 procent i Västra Götalands län och Skåne län. 

Under det tredje kvartalet ökade antalet nystartade företag med 17 procent i Gävleborgs län respektive Örebro län samt med 16 procent i Blekinge län. De största minskningarna inträffade i Kalmar län med 21 procent och Värmlands län med en minskning på 14 procent.   

Bland enskilda näringsidkare uppgick antalet företag startade av kvinnor till 3 957 eller 43 procent av samtliga enskilda näringsidkare. Antalet enskilda firmor startade av kvinnor minskade med 6 procent jämfört med tredje kvartalet 2014. Antalet enskilda firmor startade av män minskade med 10 procent. Uppgifter gällande företagsledarens kön saknas för aktiebolag samt för handels- och kommanditbolag.

Tabeller

Här hittar du aktuella tabeller Excel, 66 kB, öppnas i nytt fönster. över nystartade företag. Statistiken redovisas efter branschgrupp, juridisk form, kön och län.

Tillväxtanalys statistikportal

Fullständig statistik gällande exempelvis företag efter kommun, etableringsfrekvenser och olika korstabeller finns i Tillväxtanalys statistikportal, se länk i menyn till vänster på sidan.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev