2016-04-01

Nystartade företag fjärde kvartalet 2015

Under det fjärde kvartalet 2015 uppgick antalet nystartade företag till 18 088 jämfört med 18 378 företag fjärde kvartalet 2014, en nedgång med 2 procent. Sett över hela året minskade antalet nystartade företag även med 2 procent.

Följande uppgifter avser skattningar av antalet nystartade företag. Uppgifterna gäller således inte nyregistrerade företag vilka redovisas av Bolagsverket. Nystartade företag definieras, enligt Eurostat, som nyaktiverade företag frånräknat olika former av ombildningar, exempelvis ombildningar av enskild firma till aktiebolag. Olika typer av ombildningar kan ingå bland nyregistrerade företag. Bland nystartade företag ingår vidare enskilda näringsidkare med icke namnskyddad firmabeteckning. Metoden för att ta fram skattningarna av nystartade företag bygger på bearbetningar av företagsregistret vid Statistiska centralbyrån (SCB).

Fördelat efter branschgrupper startades 13 procent av de nya företagen inom Handel och service av motorfordon, 11 procent inom Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet och 10 procent inom Bygg- och anläggningsverksamhet.

I jämförelse med fjärde kvartalet 2014 minskade antalet nystartade företag med 13 procent inom Handel och service av motorfordon medan antalet företag ökade med 2 procent i Juridisk och ekonomisk konsult­verksamhet och med 11 procent i Bygg- och anläggnings­verksamhet.

Fördelat efter juridisk form var 47 procent av de nya företagen aktiebolag, 49 procent enskilda näringsidkare och 4 procent handels- eller kommanditbolag. Jämfört med fjärde kvartalet 2014 ökade antalet aktiebolag med 9 procent medan antalet nystartade handels- eller kommanditbolag respektive enskilda näringsidkare minskade med 21 och 9 procent.

I Stockholms län startade 5 618 företag vilket innebar att 31 procent av de nya företagen startades i Stockholms län. I Västra Götalands län startade 2 906 företag vilket utgjorde 16 procent av samtliga nya företag och i Skåne län startade 2 527 företag eller 14 procent av samtliga företag. Antalet nya företag minskade med 4 procent i Stockholms län och med 1 procent i Västra Götalands län. I Skåne län var antalet nya företag oförändrat jämfört med fjärde kvartalet 2014.

Bland enskilda näringsidkare uppgick antalet företag startade av kvinnor till 3 957 eller 42 procent av samtliga enskilda näringsidkare. Antalet enskilda firmor startade av kvinnor minskade med 9 procent jämfört med fjärde kvartalet 2014. Antalet enskilda firmor startade av män minskade likaledes med 9 procent. Uppgifter gällande företagsledarens kön saknas för aktiebolag och för handels- eller kommanditbolag i kvartalsstatistiken.

Tabeller

Här hittar du aktuella tabeller Excel, 34.8 kB, öppnas i nytt fönster. över nystartade företag. Statistiken redovisas efter branschgrupp, juridisk form, kön och län.

Tillväxtanalys statistikportal

Fullständig statistik gällande exempelvis företag efter kommun, etableringsfrekvenser och olika korstabeller finns i Tillväxtanalys statistikportal, se länk i menyn till vänster på sidan.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev