2016-09-28

Nystartade företag andra kvartalet 2016

Under det andra kvartalet 2016 uppgick antalet nystartade företag till 16 957 jämfört med 16 620 företag andra kvartalet 2015, en ökning med 2 procent.

Följande uppgifter avser skattningar av antalet nystartade företag. Uppgifterna gäller således inte nyregistrerade företag vilka redovisas av Bolagsverket. Nystartade företag definieras, enligt Eurostat, som nyaktiverade företag frånräknat olika former av ombildningar, exempelvis ombildningar av enskild firma till aktiebolag. Olika typer av ombildningar kan ingå bland nyregistrerade företag. Bland nystartade företag ingår vidare enskilda näringsidkare med icke namnskyddad firmabeteckning. Metoden för att ta fram skattningarna av nystartade företag bygger på bearbetningar av företagsregistret vid Statistiska centralbyrån (SCB).

Sett över årets sex första månader ökade antalet nystartade företag med 5 procent.

Fördelat efter branschgrupper startades 14 procent av de nya företagen under andra kvartalet 2016 inom Handel och service av motorfordon, 11 procent i Bygg- och anläggningsverksamhet och 10 procent i Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet.

Jämfört med andra kvartalet 2015 minskade antalet nystartade företag med 3 procent inom Handel och service av motorfordon, medan antalet företag ökade med 3 procent i Bygg- och anläggnings­verksamhet och med 6 procent i Juridisk och ekonomisk konsult­verksamhet.

Under det första halvåret minskade nyföretagandet med 2 procent inom Handeln medan antalet nystartade företag ökade med 5 procent inom Bygg- och anläggning och med 7 procent i Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet. Antalet nystartade företag inom Vård och omsorg uppgick till 1 865 under första halvåret jämfört med 1 362 företag året innan vilket innebar en ökning med 37 procent. Andra branscher med betydande ökningar under första halvåret var Förlag, radio, TV, film och telekommunikation samt Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet med en uppgång på 13 procent i båda fall.

Fördelat efter juridisk form var 43 procent av de nya företagen under andra kvartalet aktiebolag och 52 procent enskilda näringsidkare. Jämfört med andra kvartalet 2015 ökade antalet aktiebolag med 11 procent medan antalet enskilda näringsidkare minskade med 4 procent. Under första halvåret ökade antalet aktiebolag med 15 procent.

I Stockholms län startade 5 366 företag under andra kvartalet vilket innebar att 32 procent av de nya företagen startades i Stockholms län. I Västra Götalands län startade 2 694 företag vilket utgjorde 16 procent av samtliga nya företag och i Skåne län startade 2 260 företag eller 14 procent av samtliga företag. Antalet nya företag ökade med 2 procent i Stockholms län och Västra Götalands län medan antalet var oförändrat i Skåne län.

Sett över första halvåret ökade nyföretagandet med 7 procent i Stockholms län och med 2 procent i Västra Götalands län och Skåne län. De procentuellt största förändringarna inträffade i Norrbottens län (+15 procent) samt i Uppsala-, Gävleborgs-, samt Västerbottens län med 13 procent ökning respektive.

Bland enskilda näringsidkare uppgick antalet företag startade av kvinnor till 3 611 eller 41 procent av samtliga enskilda näringsidkare. Antalet enskilda firmor startade av kvinnor minskade med 4 procent jämfört med andra kvartalet 2015.

I kvartalsstatistiken saknas uppgifter gällande företagsledarens kön i aktiebolag och handels- eller kommanditbolag.

Tabeller

Här hittar du aktuella tabeller Excel, 35.6 kB. över nystartade företag. Statistiken redovisas efter branschgrupp, juridisk form, kön och län.

Tillväxtanalys statistikportal

Fullständig statistik gällande exempelvis företag efter kommun, etableringsfrekvenser och olika korstabeller finns i Tillväxtanalys statistikportal.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev