2017-01-20

Nystartade företag tredje kvartalet 2016

Under det tredje kvartalet 2016 uppgick antalet nystartade företag till 17 006 jämfört med 16 809 företag tredje kvartalet 2015, en ökning med 1 procent.

Följande uppgifter avser skattningar av antal nystartade företag. Uppgifterna gäller således inte registreringar av nya företag vilka redovisas av Bolagsverket. Nystartade företag definieras, enligt Eurostat, som nyaktiverade företag frånräknat olika former av ombildningar, exempelvis ombildningar av enskild firma till aktiebolag. Sådana ombildningar kan ingå bland nyregistrerade företag. Bland nystartade företag ingår vidare enskilda näringsidkare med icke namnskyddad firmabeteckning. Dessa saknas i uppgifterna gällande nyregistrerade företag, vilka enbart redovisar enskilda firmor.

Metoden för att ta fram skattningarna av nystartade företag följer en rekommendation från Eurostat och bygger på bearbetningar av företagsregistret vid Statistiska centralbyrån.

Under det tredje kvartalet 2016 uppgick antalet nystartade företag till 17 006 jämfört med 16 809 företag tredje kvartalet 2015, en ökning med 1 procent.

Sett över de tre första kvartalen 2016 ökade antalet nystartade företag med 4 procent jämfört med 2015.

Fördelat efter branschgrupper startades 14 procent av de nya företagen under tredje kvartalet 2016 inom Handel och service av motorfordon, 10 procent i Bygg- och anläggningsverksamhet och 10 procent i Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet.

Jämfört med tredje kvartalet 2015 minskade antalet nystartade företag med 1 procent inom Handel och service av motorfordon, medan antalet företag ökade med 5 procent i Bygg- och anläggnings­verksamhet och med 4 procent i Juridisk och ekonomisk konsult­verksamhet.

Under de tre första kvartalen minskade nyföretagandet med 1 procent inom Handeln medan antalet nystartade företag ökade med 5 procent inom Bygg- och anläggning och med 6 procent i Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet. Den största enskilda ökningen inträffade inom Vård och omsorg med en ökning på 19 procent.

Fördelat efter juridisk form var 41 procent av de nya företagen under det tredje kvartalet aktiebolag och 55 procent enskilda näringsidkare. Jämfört med tredje kvartalet 2015 ökade antalet aktiebolag med 3 procent och antalet enskilda näringsidkare med 1 procent. Sett över de tre första kvartalen ökade antalet aktiebolag med 11 procent.

Under det tredje kvartalet startade 5 535 företag i Stockholms län vilket utgjorde 33 procent av samtliga nya företag. I Västra Götalands län startade 2 645 företag eller 16 procent och i Skåne län 2 283 företag eller 13 procent av samtliga. Antalet nya företag ökade med 2 procent i Stockholms län medan nyföretagandet minskade med 3 procent i Västra Götalands län och med 1 procent i Skåne län.

Sett över årets tre första kvartal ökade nyföretagandet med 6 procent i Stockholms län och med 1 procent i Skåne län medan antalet var oförändrat i Västra Götalands län. Den procentuellt största förändringen inträffade i Norrbottens län med en ökning på 17 procent.

Bland enskilda näringsidkare uppgick antalet nya företag startade av kvinnor till 3 853 eller 41 procent av de enskilda företagen. Jämfört med tredje kvartalet 2015 innebar detta en minskning med 3 procent. Sett över årets första nio månader var minskningen 1 procent medan antalet enskilda företag startade av män var oförändrat jämfört med 2015.

I kvartalsstatistiken saknas uppgifter gällande företagsledarens kön i aktiebolag och handels- eller kommanditbolag.

Tabeller

Här hittar du aktuella tabeller Excel, 36.1 kB. över nystartade företag. Statistiken redovisas efter branschgrupp, juridisk form, kön och län.

Tillväxtanalys statistikportal

Fullständig statistik gällande exempelvis företag efter kommun, etableringsfrekvenser och olika korstabeller finns i Tillväxtanalys statistikportal.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev