2017-04-12

Nystartade företag fjärde kvartalet 2016

Under det fjärde kvartalet 2016 uppgick antalet nystartade företag till 17 861 jämfört med 18 088 företag fjärde kvartalet 2015, en minskning med 1 procent.

Följande uppgifter avser skattningar av antal nystartade företag. Uppgifterna gäller således inte registreringar av nya företag vilka redovisas av Bolagsverket. Nystartade företag definieras, enligt Eurostat, som nyaktiverade företag frånräknat olika former av ombildningar, exempelvis ombildningar av enskild firma till aktiebolag. Sådana ombildningar kan ingå bland nyregistrerade företag. Bland nystartade företag ingår vidare enskilda näringsidkare med icke namnskyddad firmabeteckning. Dessa saknas i uppgifterna gällande nyregistrerade företag, vilka enbart redovisar enskilda firmor.

Metoden för att ta fram skattningarna av nystartade företag följer en rekommendation från Eurostat och bygger på bearbetningar av företagsregistret vid Statistiska centralbyrån.

Under det fjärde kvartalet 2016 uppgick antalet nystartade företag till 17 861 jämfört med 18 088 företag fjärde kvartalet 2015, en minskning med 1 procent.

Sett över hela året uppgick antalet nystartade företag till 71 825, en ökning med 2 procent jämfört med 2015.

Fördelat efter branschgrupper startades 13 procent av de nya företagen under fjärde kvartalet 2016 inom Handel och service av motorfordon, 9 procent i Bygg- och anläggningsverksamhet och 11 procent i Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet.

Jämfört med fjärde kvartalet 2015 minskade antalet nystartade företag med 2 procent inom Handel och service av motorfordon, med 9 procent i Bygg- och anläggnings­verksamhet och med 1 procent i Juridisk och ekonomisk konsult­verksamhet.

Under hela året minskade nyföretagandet med 1 procent inom Handeln medan antalet nystartade företag ökade med 1 procent inom Bygg- och anläggning och med 4 procent i Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet. Den största enskilda ökningen inträffade inom Transport och magasinering, med en ökning på 19 procent.

Fördelat efter juridisk form var 47 procent av de nya företagen under det fjärde kvartalet aktiebolag och 49 procent enskilda näringsidkare. Jämfört med fjärde kvartalet 2015 var antalet aktiebolag oförändrat medan antalet enskilda näringsidkare minskade med 2 procent. Sett över hela året ökade antalet aktiebolag med 8 procent medan antalet enskilda näringsidkare minskade med 1 procent.

Under det fjärde kvartalet startade 5 674 företag i Stockholms län vilket utgjorde 32 procent av samtliga nya företag. I Västra Götalands län startade 2 936 företag eller 16 procent och i Skåne län 2 282 företag eller 13 procent av samtliga. Antalet nya företag ökade med 1 procent i Stockholms län och även med 1 procent i Västra Götalands län. Nyföretagandet minskade med 10 procent i Skåne län.

Nyföretagandet ökade med 5 procent i Stockholms län under 2016 och med 1 procent i Västra Götalands län, medan antalet nya företag minskade med 2 procent i Skåne län. Den procentuellt största förändringen inträffade i Norrbottens län med en ökning på 13 procent.

Bland enskilda näringsidkare uppgick antalet nya företag startade av kvinnor till 3 640 eller 42 procent av de enskilda företagen. Antalet företag minskade med 2 procent jämfört med fjärde kvartalet 2015. Sett över hela året var minskningen 1 procent. Antalet enskilda företag startade av män minskade likaledes med 1 procent jämfört med 2015.

I kvartalsstatistiken saknas uppgifter gällande företagsledarens kön i aktiebolag och handels- eller kommanditbolag.

Tabeller

Här hittar du aktuella tabeller Excel, 79.5 kB. över nystartade företag. Statistiken redovisas efter branschgrupp, juridisk form, kön och län.

Tillväxtanalys statistikportal

Fullständig statistik gällande exempelvis företag efter kommun, etableringsfrekvenser och olika korstabeller finns i Tillväxtanalys statistikportal.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev