2017-08-18

Nystartade företag första kvartalet 2017

Första kvartalet 2017 uppgick antalet nystartade företag till 18 574 jämfört med 20 001 företag första kvartalet 2016, en minskning med 7 procent. Sett över två år var dock antalet oförändrat, då 18 618 företag startade under första kvartalet 2015.

Följande uppgifter avser skattningar av antal nystartade företag. Uppgifterna gäller således inte registreringar av nya företag vilka redovisas av Bolagsverket. Nystartade företag definieras, enligt OECD/Eurostat, som nyaktiverade företag frånräknat olika former av ombildningar, exempelvis ombildningar av enskild firma till aktiebolag. Sådana ombildningar kan ingå bland uppgifter om nyregistrerade företag från Bolagsverket.

Bland nystartade företag ingår vidare enskilda näringsidkare med icke namnskyddad firmabeteckning. Dessa saknas i uppgifterna gällande nyregistrerade företag från Bolagsverket. Uppgifter gällande enskilda firmor från Bolagsverket omfattar enbart de enskilda näringsidkare vilka har ansökt och beviljats firmabeteckning. Skillnaden mellan antalet enskilda näringsidkare och antalet enskilda firmor är betydande.

Metoden för att ta fram skattningarna av nystartade företag följer en rekommendation från Eurostat och bygger på bearbetningar av företagsregistret vid Statistiska centralbyrån. De redovisade data utgör således inte absoluta totalräkningar. För närmare beskrivningar av metoden hänvisas till OECD/Eurostat, Business demography statistics, enterprise births.

Första kvartalet 2017 uppgick antalet nystartade företag till 18 574 jämfört med 20 001 företag första kvartalet 2016, en minskning med 7 procent. Sett över två år var dock antalet oförändrat, då 18 618 företag startade under första kvartalet 2015.

Jämfört med första kvartalet 2016 minskade antalet nystartade företag med 9 procent inom Handel och service av motorfordon och med 2 procent i Bygg- och anläggnings­verksamhet, medan antalet nya företag var oförändrat inom Juridisk och ekonomisk konsult­verksamhet.

Den största minskningen fördelat efter bransch inträffade inom Vård och omsorg med 36 procent, detta efter en ökning med 56 procent motsvarande föregående period, första kvartalet 2016 jämfört med första kvartalet 2015.

Fördelat efter juridisk form var utvecklingen likartad kvartal 1 2017 jämfört med 2016. Således minskade antalet nya företag med 6 procent bland aktiebolag och med 8 procent bland enskilda näringsidkare.

Nyföretagandet minskade med 12 procent i Stockholms län, med 4 procent i Västra Götalands län och med 3 procent i Skåne län.

Tabeller

Här hittar du aktuella tabeller Excel, 65.5 kB. över nystartade företag. Statistiken redovisas efter branschgrupp, juridisk form, kön och län.

Tillväxtanalys statistikportal

Fullständig statistik gällande exempelvis företag efter kommun, etableringsfrekvenser och olika korstabeller finns i Tillväxtanalys statistikportal.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev