2018-01-30

Nystartade företag tredje kvartalet 2017

Tredje kvartalet 2017 uppgick antalet nystartade företag till 16 720 jämfört med 17 006 företag tredje kvartalet 2016, en minskning med 2 procent. Sett över årets nio första månader minskade antalet nystartade företag med 4 procent.

Följande uppgifter avser skattningar av antal nystartade företag. Uppgifterna gäller således inte registreringar av nya företag vilka redovisas av Bolagsverket. Nystartade företag definieras, enligt OECD/Eurostat, som nyaktiverade företag frånräknat olika former av ombildningar, exempelvis ombildningar av enskild firma till aktiebolag. Sådana ombildningar kan ingå bland uppgifter om nyregistrerade företag från Bolagsverket.

Bland nystartade företag ingår enskilda näringsidkare med icke namnskyddad firmabeteckning. Dessa saknas i uppgifterna gällande nyregistrerade företag från Bolagsverket. Uppgifter gällande enskilda firmor omfattar enbart de enskilda näringsidkare vilka har ansökt och beviljats firmabeteckning. Skillnaden mellan antalet enskilda näringsidkare och antalet enskilda firmor är betydande.

Metoden för att ta fram skattningarna av nystartade företag följer en rekommendation från Eurostat och bygger på bearbetningar av företagsregistret vid Statistiska centralbyrån. De redovisade data baseras således inte på rena registerutdrag.

Tredje kvartalet 2017 uppgick antalet nystartade företag till 16 720 jämfört med 17 006 företag tredje kvartalet 2016, en minskning med 2 procent.

Sett över årets nio första månader minskade antalet nystartade företag med 4 procent.

Fördelat efter branschgrupper startades 14 procent av de nya företagen under tredje kvartalet 2017 inom Handel och service av motorfordon, 10 procent i Bygg- och anläggningsverksamhet och 11 procent i Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet.

Jämfört med tredje kvartalet 2016 minskade antalet nystartade företag med 6 procent inom Handel och service av motorfordon, med 2 procent i Bygg- och anläggnings­verksamhet medan antalet nya företag ökade med 3 procent i Juridisk och ekonomisk konsult­verksamhet. Inom Vård och omsorg minskade antalet nya företag med 6 procent.

Under de nio första månaderna minskade nyföretagandet med 7 procent inom Handeln och med 1 procent inom Bygg- och anläggning. Antalet nya företag inom Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet var oförändrat jämfört med 2016. I Vård och omsorg minskade antalet nystartade företag med 21 procent under perioden. Under de tre första kvartalen 2016 skedde en ökning med 19 procent inom denna branschgrupp, jämfört med motsvarande period 2015.

Fördelat efter juridisk form var 42 procent av de nya företagen under tredje kvartalet aktiebolag och 54 procent enskilda näringsidkare. Jämfört med tredje kvartalet 2016 var antalet aktiebolag oförändrat medan antalet enskilda näringsidkare minskade med 4 procent.

I Stockholms län startade 5 103 företag under tredje kvartalet vilket innebar att 33 procent av de nya företagen startades i Stockholms län. I Västra Götalands län startade 2 710 företag vilket utgjorde 16 procent av samtliga nya företag och i Skåne län startade 2 295 företag eller 14 procent av de nya företagen. Nyföretagandet minskade med 8 procent i Stockholms län medan antalet nya företag ökade med 2 procent i Västra Götalands län och med 1 procent i Skåne län.

Sett över årets nio första månader minskade nyföretagandet med 8 procent i Stockholms län, med 1 procent i Västra Götalands län och med 2 procent i Skåne län.

Tabeller

Här hittar du aktuella tabeller Excel, 66.5 kB. över nystartade företag. Statistiken redovisas efter branschgrupp, juridisk form och län.

Tillväxtanalys statistikportal

Fullständig statistik gällande exempelvis företag efter kommun, etableringsfrekvenser och olika korstabeller finns i Tillväxtanalys statistikportal.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev