2018-04-11

Nystartade företag fjärde kvartalet 2017

Under kvartal fyra 2017 uppgick antalet nystartade företag till 17 244 jämfört med 17 861 företag fjärde kvartalet 2016, en minskning med 3 procent. Under helåret 2017 minskade antalet nystartade företag med 4 procent, 68 887 företag jämfört med 71 825 föregående år 2016.

Fördelat efter branschgrupper startades under fjärde kvartalet 2017 13 procent av de nya företagen inom Handel och service av motorfordon, 11 procent i Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet och 9 procent i Bygg- och anläggningsverksamhet.

Jämfört med helåret 2016 var minskningarna särskilt stora inom Vård och omsorg där nyföretagandet minskade med 18 procent (7 procent fjärde kvartalet). De största minskningarna inom sektorn inträffade under första halvåret.

Andra branscher med stora minskningar under 2017 var Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet där antalet nya företag minskade med 7 procent (10 procent fjärde kvartalet).

Under 2017 minskade nyföretagandet med 6 procent inom Handel och service (4 procent fjärde kvartalet) och med 2 procent inom Bygg- och anläggning (3 procent fjärde kvartalet). Antalet nya företag inom Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet var oförändrat jämfört med 2016 (-1 procent fjärde kvartalet).

Fördelat efter juridisk form var 47 procent av de nya företagen under fjärde kvartalet aktiebolag och 49 procent enskilda näringsidkare. Sett över hela året var 44 procent aktiebolag och 52 procent enskilda näringsidkare.

I Stockholms län startade 5 502 företag under fjärde kvartalet vilket innebar en minskning med 3 procent. Nyföretagandet minskade med 5 procent i Västra Götalands län medan antalet nya företag var oförändrat i Skåne län.

Sett över hela året minskade nyföretagandet med 7 procent i Stockholms län, med 2 procent i Västra Götalands län och med 1 procent i Skåne län.

Statistik avseende nya företag år 2017 med ytterligare uppgifter, bland annat gällande ledning av företagen fördelat efter kön, publiceras 30 maj 2018.

Tabeller

Här hittar du aktuella tabeller Excel, 32 kB. över nystartade företag. Statistiken redovisas efter branschgrupp, juridisk form och län.

Tillväxtanalys statistikportal

Fullständig statistik gällande exempelvis företag efter kommun, etableringsfrekvenser och olika korstabeller finns i Tillväxtanalys statistikportal.

Uppgifterna avser skattningar av antal nystartade företag. Uppgifterna gäller således inte registreringar av nya företag vilka redovisas av Bolagsverket. Nystartade företag definieras, enligt OECD/Eurostat, som nyaktiverade företag frånräknat olika former av ombildningar, exempelvis ombildningar av enskild firma till aktiebolag. Sådana ombildningar kan ingå bland uppgifter om nyregistrerade företag från Bolagsverket.

Bland nystartade företag ingår samtliga enskilda näringsidkare, även de som saknar namnskyddad firmabeteckning.

Metoden för att ta fram skattningarna av nystartade företag följer en rekommendation från Eurostat och bygger på bearbetningar av företagsregistret vid Statistiska centralbyrån. De redovisade data baseras således inte på rena registerutdrag.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev