2018-10-10

Nystartade företag andra kvartalet 2018

Under andra kvartalet 2018 startades 15 812 företag jämfört med 16 349 företag andra kvartalet 2017 – en minskning med 3 procent. Föregående år minskade nyföretagandet med 4 procent under andra kvartalet jämfört med andra kvartalet 2016.

Flest nya företag startade inom branschgrupperna Handel och service av motorfordon (13 procent), Bygg- och anläggningsverksamhet (11 procent) samt Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet (10 procent).

Nyföretagandet minskade med 8 procent inom Bygg- och anläggningsverksamhet och med 2 procent inom Handel och service av motorfordon medan nyföretagandet ökade med 2 procent i Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet.

Drygt hälften, 53 procent, av företagen var enskilda näringsidkare och 43 procent aktiebolag. Antalet nystartade aktiebolag minskade med 2 procent och antalet enskilda näringsidkare med 4 procent.

Nyföretagandet ökade under andra kvartalet 2018 med 1 procent i Stockholms län och minskade med 7 respektive 6 procent i Västra Götalands- och Skåne län.

Under första halvåret 2018 minskade nyföretagandet med 3 procent. Antalet nya företag minskade med 9 procent i Bygg- och anläggningsverksamhet och med 5 procent i Handel och service av motorfordon medan antalet var oförändrat i Juridisk och ekonomisk konsult­verksamhet. Betydande minskningar inträffade i Hotell- och restaurang (- 8 procent) samt inom Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet (- 11 procent). Nyföretagandet ökade med 9 procent inom såväl Transport och magasinering som Programmering och informationstjänster.

Antalet nystartade företag ökade med 1 procent i Stockholms län och minskade med 5 respektive 2 procent i Västra Götalands- och Skåne län under första halvåret. I övriga landet minskade nyföretagandet med 6 procent.

Tabeller

Här hittar du aktuella tabeller Excel, 29.8 kB. över nystartade företag. Statistiken redovisas efter branschgrupp, juridisk form och län.

Tillväxtanalys statistikportal

Fullständig statistik gällande exempelvis företag efter kommun, etableringsfrekvenser och olika korstabeller finns i Tillväxtanalys statistikportal.

Uppgifterna avser skattningar av antal nystartade företag. Uppgifterna gäller således inte registreringar av nya företag vilka redovisas av Bolagsverket. Nystartade företag definieras, enligt OECD/Eurostat, som nyaktiverade företag frånräknat olika former av ombildningar, exempelvis ombildningar av enskild firma till aktiebolag. Sådana ombildningar kan ingå bland uppgifter om nyregistrerade företag från Bolagsverket.

Bland nystartade företag ingår samtliga enskilda näringsidkare, även de som saknar namnskyddad firmabeteckning.

Metoden för att ta fram skattningarna av nystartade företag följer en rekommendation från Eurostat och bygger på bearbetningar av företagsregistret vid Statistiska centralbyrån. De redovisade data baseras således inte på rena registerutdrag.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev