Publicerad 30 januari 2019

Nystartade företag tredje kvartalet 2018

Under tredje kvartalet 2018 startades 16 317 företag jämfört med 16 720 företag tredje kvartalet 2017 – en minskning med 2 procent. Under de tre första kvartalen 2018 summerat minskade nyföretagandet med 3 procent jämfört med de tre första kvartalen 2017.

 Antal nystartade företag

Antal nystartade företag

 Procentuell förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år

Procentuell förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år

Nyföretagandet minskade inom bygg och handel

Flest nya företag startade inom branschgrupperna Handel och service av motorfordon (13 procent), Bygg- och anläggningsverksamhet (10 procent) samt Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet (11 procent).

Nyföretagandet minskade med 5 procent inom Bygg- och anläggningsverksamhet och med 4 procent inom Handel och service av motorfordon medan nyföretagandet var oförändrat i Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet. Antalet nya utbildningsföretag ökade med 6 procent.

Under de tre första kvartalen minskade antalet nya företag med 8 procent i Bygg- och anläggningsverksamhet och med 4 procent i Handel och service av motorfordon medan antalet var oförändrat i Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet. Betydande minskningar inträffade i Hotell- och restaurang (- 8 procent) samt inom Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet (- 9 procent). Nyföretagandet ökade med 8 procent inom programmering och informationstjänster.

Nyföretagandet minskade i en majoritet av länen

Nyföretagandet ökade under tredje kvartalet 2018 med 2 procent i Stockholms län och minskade med 7 respektive 4 procent i Västra Götalands- och Skåne län.

Under de tre första kvartalen ökade antalet nystartade företag med 1 procent i Stockholms län och minskade med 6 respektive 3 procent i Västra Götalands- och Skåne län.

Juridisk form för nya företag

Drygt hälften, 54 procent, av företagen var enskilda näringsidkare och 43 procent aktiebolag. Antalet nystartade aktiebolag minskade med 1 procent och antalet enskilda näringsidkare med 2 procent.

Nystartade företag efter juridisk form. Utveckling jämfört med motsvarande kvartal föregående år

Nystartade företag efter juridisk form. Utveckling jämfört med motsvarande kvartal föregående år

*Handels- eller kommanditbolag m.fl. inkluderar ekonomiska föreningar

Tillväxtanalys statistik över nystartade företag redovisar antal nya företag inklusive enskilda närings­­idkare som inte har namnskyddat firmanamn. Den ska inte omfatta ägarbyten, ändringar av juridisk form eller andra ombildningar. Uppgifterna gäller således inte nyregistrerade företag, statistik som publiceras av Bolagsverket. Metoden för att ta fram skattningarna av antalet nystartade företag följer en rekommendation från Eurostat och bygger på bearbetningar av företagsregistret vid Statistiska centralbyrån. De redovisade data baseras således inte på rena registerutdrag.

För ytterligare dokumentation av statistiken hänvisas till kvalitetsdeklaration tillgänglig på Tillväxtanalys hemsida under Statistik – Nystartade företag.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev