Publicerad 11 april 2019

Nystartade företag fjärde kvartalet 2018

Under fjärde kvartalet 2018 startade 16 660 företag jämfört med 17 244 företag fjärde kvartalet 2017, en minskning med 3 procent. Antalet nya företag 2018 uppgick till 66 750 vilket även innebar en minskning med 3 procent jämfört med föregående år. Fler uppgifter och kommentarer om nya företag år 2018 publiceras i en kommande separat årssammanställning.

 Antal nystartade företag, kvartal

Antal nystartade företag

 Procentuell förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år

Procentuell förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år

Störst minskning inom Förlag, radio, TV, film och telekommunikation

Flest nya företag under det fjärde kvartalet startade inom branschgrupperna Handel och service av motorfordon (13 procent), Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet (11 procent) samt Bygg- och anläggningsverksamhet (10 procent).

Antalet nystartade företag minskade med 3 procent i Handel och service av motorfordon och inom Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet. I Bygg och anläggning minskade nyföretagandet med 2 procent. De största förändringarna inträffade inom Förlag, radio, TV, film och telekommunikation med en nedgång på 16 procent och inom Andra serviceföretag och personliga tjänster med en ökning på 7 procent.

I förhållande till företagsstocken startade flest företag inom Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet med 2,7 företag per 100 befintliga företag.

Nyföretagandet ökade i Örebro län

I fjärde kvartalet 2018 minskade antalet nystartade företag med 6 procent i Stockholms län. I Västra Götalands län minskade nyföretagandet med 2 procent medan antalet nya företag ökade med 7 procent i Skåne län. Nyföretagandet ökade med 21 procent i Örebro län och minskade med 25 procent i Västerbottens län under fjärde kvartalet. I förhållande till antal befintliga företag startade flest nya företag i Stockholms- och Skåne län och minst i Västerbottens län.

Nystartade aktiebolag minskade med 2 procent

Knappt hälften av de nya företagen var enskilda näringsidkare respektive aktiebolag och 3 procent Handels- eller kommanditbolag. Antalet nystartade aktiebolag minskade med 2 procent och antalet enskilda näringsidkare med 4 procent.

Nystartade företag efter juridisk form. Utveckling jämfört med motsvarande kvartal föregående år

Nystartade företag efter juridisk form. Utveckling jämfört med motsvarande kvartal föregående år

*Handels- eller kommanditbolag m.fl. inkluderar ekonomiska föreningar

Tillväxtanalys statistik över nystartade företag redovisar antal nya företag inklusive enskilda närings­­idkare som inte har namnskyddat firmanamn. Den ska inte omfatta ägarbyten, ändringar av juridisk form eller andra ombildningar. Uppgifterna gäller således inte nyregistrerade företag, statistik som publiceras av Bolagsverket. Metoden för att ta fram skattningarna av antalet nystartade företag följer en rekommendation från Eurostat och bygger på bearbetningar av företagsregistret vid Statistiska centralbyrån. De redovisade data baseras således inte på rena registerutdrag.

För ytterligare dokumentation av statistiken hänvisas till kvalitetsdeklaration tillgänglig på Tillväxtanalys hemsida under Statistik – Nystartade företag.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev