Publicerad 09 oktober 2019

Nystartade företag andra kvartalet 2019

Under andra kvartalet 2019 startade 15 588 företag jämfört med 15 812 företag andra kvartalet 2018, en minskning med 1 procent.

 Antal nystartade företag, kvartal

Figur 1 Nystartade företag andra kvartalet 2019

Antal nystartade företag, procentuell förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år


Figur 2 Antalet nystartade företag andra kvartalet 2019

Minskning inom Vård och omsorg

Antalet nya företag minskade med 21 procent inom Vård och omsorg medan nyföretagandet ökade med 18 procent inom Reklam och marknadsföring.

Bland de större branscherna minskade nyföretagandet med 6 procent såväl i Bygg och anläggning som Handel och service av motorfordon. Inom Juridisk och ekonomisk konsult­verksamhet ökade nyföretagandet med 4 procent.

Sett över första halvåret 2019 ökade antalet nya företag med 1 procent med de största relativa förändringarna inom Förlag, radio, TV, film och telekommunikation med en ökning på 16 procent, samt inom Vård och omsorg med en minskning på 11 procent.

Nyföretagandet ökade i Kronobergs län

Under det andra kvartalet ökade nyföretagandet med 38 procent i Kronobergs län medan antalet nystartade företag minskade med 20 procent i Norrbottens län.

I Stockholms län minskade antalet nya företag med 9 procent och i Västra Götalands- och Skåne län ökade nyföretagandet med 4 respektive 3 procent.

Under första halvåret 2019 minskade antalet nystartade företag med 6 procent i Stockholms län. I Västra Götalands län ökade nyföretagandet med 7 procent och i Skåne län med 4 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Små förändringar avseende juridisk form

Drygt hälften av de nya företagen var enskilda näringsidkare. Antalet nystartade aktiebolag minskade med 2 procent andra kvartalet och antalet enskilda näringsidkare med 1 procent.

Nystartade företag efter juridisk form. Utveckling jämfört med motsvarande kvartal föregående år

Antal nystartade företag efter juridisk form samt utveckling jämfört med motsvarande kvartal föregående år

*Handels- eller kommanditbolag m.fl. inkluderar ekonomiska föreningar

Definitioner och förklaringar

Tillväxtanalys statistik över nystartade företag redovisar antal nya företag inklusive enskilda näringsidkare som inte har namnskyddat firmanamn. Den ska inte omfatta ägarbyten, ändringar av juridisk form eller andra ombildningar. Uppgifterna gäller således inte nyregistrerade företag, statistik som publiceras av Bolagsverket. Metoden för att ta fram skattningarna av antalet nystartade företag följer en rekommendation från Eurostat och bygger på bearbetningar av företagsregistret vid Statistiska centralbyrån. De redo­visade data baseras således inte på rena registerutdrag. För ytterligare information om statistiken hänvisas till kvalitetsdeklaration tillgänglig på Tillväxtanalys hemsida under Statistik – Nystartade företag. Statistiken redovisas efter branschgrupp, juridisk form, län och kmmun i Tillväxtanalys statistikportal.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev