Publicerad 29 januari 2020

Nystartade företag tredje kvartalet 2019

Under tredje kvartalet 2019 startade 16 344 företag jämfört med 16 317 företag tredje kvartalet 2018.

 Antal nystartade företag, kvartal

Figur 1 Nystartade företag andra kvartalet 2019

Antal nystartade företag, procentuell förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år


Figur 2 Antalet nystartade företag andra kvartalet 2019

Minskning inom vård och omsorg, ökning inom transport och magasinering

Antalet nya företag minskade med 23 procent inom vård och omsorg medan nyföretagandet ökade med 20 procent inom transport och magasinering.

Bland de större branscherna minskade nyföretagandet med 1 procent i bygg och anläggning och med 4 procent i handel och service av motorfordon. Inom juridisk och ekonomisk konsult­verksamhet minskade nyföretagandet med 5 procent.

Sett över de tre första kvartalen 2019 ökade antalet nystartade företag med 1 procent.

Antalet nya företag ökade med 12 procent i andra serviceföretag och personliga tjänster och minskade med 15 procent inom vård och omsorg. Nyföretagandet minskade med 1 procent i bygg och anläggning samt i handel och service av motorfordon. Inom juridisk och ekonomisk konsultverksamhet var nyföretagandet oförändrat jämfört med de tre första kvartalen 2018.

Nyföretagandet ökade i Gotlands län och minskade i Västmanlands län

Under det tredje kvartalet ökade nyföretagandet med 20 procent i Gotlands län medan antalet nystartade företag minskade med 20 procent i Västmanlands län.

I Stockholms län minskade antalet nystartade företag med 2 procent medan nyföretagandet ökade med 10 procent i Västra Götalands län och med 1 procent i Skåne län.

Under de tre första kvartalen 2019 minskade antalet nystartade företag med 5 procent i Stockholms län. I Västra Götalands län ökade nyföretagandet med 8 procent och i Skåne län med 3 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Nystartade företag efter juridisk form. Utveckling jämfört med motsvarande kvartal föregående år

Antal nystartade företag efter juridisk form samt utveckling jämfört med motsvarande kvartal föregående år

*Handels- eller kommanditbolag m.fl. inkluderar ekonomiska föreningar

Definitioner och förklaringar

Tillväxtanalys statistik över nystartade företag redovisar antal nya företag inklusive enskilda näringsidkare som inte har namnskyddat firmanamn. Den ska inte omfatta ägarbyten, ändringar av juridisk form eller andra ombildningar. Uppgifterna gäller således inte nyregistrerade företag, statistik som publiceras av Bolagsverket. Metoden för att ta fram skattningarna av antalet nystartade företag följer en rekommendation från Eurostat och bygger på bearbetningar av företagsregistret vid Statistiska centralbyrån. De redo­visade data baseras således inte på rena registerutdrag. För ytterligare information om statistiken hänvisas till kvalitetsdeklaration tillgänglig på Tillväxtanalys hemsida under Statistik – Nystartade företag. Statistiken redovisas efter branschgrupp, juridisk form, län och kmmun i Tillväxtanalys statistikportal.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev