Publicerad 08 april 2020

Nystartade företag Q4 2019

Antalet nystartade företag minskade med 2 procent under det fjärde kvartalet jämfört med samma period 2018.

Under fjärde kvartalet 2019 startade 16 390 företag jämfört med 16 660 företag fjärde kvartalet 2018. Totalt startade 66 892 nya företag 2019 jämfört med 66 750 företag 2018.Vi återkommer med fler uppgifter och kommentarer om de årsvisa förändringarna i vår kommande årssammanställning.

 Antal nystartade företag, kvartal

Figur 1 Nystartade företag andra kvartalet 2019

Antal nystartade företag, procentuell förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år


Figur 2 Antalet nystartade företag andra kvartalet 2019

Minskning inom kultur, nöje och fritid, ökningar inom transport och magasinering samt förlag, radio, TV, film och telekommunikation

Antalet nya företag minskade under fjärde kvartalet med 9 procent inom kultur, nöje och fritid medan nyföretagandet ökade med 17 procent inom transport och magasinering respektive förlag, radio, TV, film och telekommunikation.

Bland de större branscherna minskade nyföretagandet med 8 procent i bygg och anläggning och med 6 procent i handel och service av motorfordon. I finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet ökade antalet nya företag med 8 procent och i juridisk och ekonomisk konsultverksamhet var nyföretagandet oförändrat.

Nyföretagandet ökade i Västerbottens län och minskade i Örebro län

Under fjärde kvartalet ökade nyföretagandet med 20 procent i Västerbottens län medan antalet nystartade företag minskade med 17 procent i Örebro län.

I Stockholms län var antalet nystartade företag oförändrat, i Västra Götalands län minskade nyföretagandet med 3 procent och i Skåne län med 11 procent.

Minskning handels- och kommanditbolag

50 procent av de nya företagen var enskilda näringsidkare. Antalet nystartade handels- eller kommanditbolag minskade med 10 procent under fjärde kvartalet medan antalet enskilda näringsidkare ökade med 1 procent.

Nystartade företag efter juridisk form. Utveckling jämfört med motsvarande kvartal föregående år

Antal nystartade företag efter juridisk form samt utveckling jämfört med motsvarande kvartal föregående år

*Handels- eller kommanditbolag m.fl. inkluderar ekonomiska föreningar

Definitioner och förklaringar

Tillväxtanalys statistik över nystartade företag redovisar antal nya företag inklusive enskilda näringsidkare som inte har namnskyddat firmanamn. Den ska inte omfatta ägarbyten, ändringar av juridisk form eller andra ombildningar. Uppgifterna gäller således inte nyregistrerade företag, statistik som publiceras av Bolagsverket. Metoden för att ta fram skattningarna av antalet nystartade företag följer en rekommendation från Eurostat och bygger på bearbetningar av företagsregistret vid Statistiska centralbyrån. De redo­visade data baseras således inte på rena registerutdrag. För ytterligare information om statistiken hänvisas till kvalitetsdeklaration tillgänglig på Tillväxtanalys hemsida under Statistik – Nystartade företag. Statistiken redovisas efter branschgrupp, juridisk form, län och kmmun i Tillväxtanalys statistikportal.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev