Publicerad 15 juli 2020

Nystartade företag Q1 2020

Under första kvartalet 2020 startade 20 678 företag jämfört med 18 570 företag första kvartalet 2019, en ökning med 11 procent.

Figur 1 Antal nystartade företag, kvartal

Figur 1 Nystartade företag andra kvartalet 2019

Figur 2 Antal nystartade företag, procentuell förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år

Figur 2 Antalet nystartade företag andra kvartalet 2019

Ökning inom reklam och marknadsföring

Antalet nya företag ökade under första kvartalet med 32 procent inom reklam och marknadsföring. I hotell och logiverksamhet minskade nyföretagandet med 26 procent och inom restaurang- , catering och barverksamhet minskade antalet nya företag med 6 procent.

Nyföretagandet ökade med 19 procent i bygg och anläggning och med 7 procent i detaljhandel utom med motorfordon. I juridisk och ekonomisk konsultverksamhet ökade antalet nya företag med 17 procent.

Nyföretagandet ökade i Kronobergs län och minskade i Jämtlands län

Under första kvartalet ökade nyföretagandet med 34 procent i Kronobergslän medan antalet nystartade företag minskade med 7 procent i Jämtlands län.

I Stockholms län ökade antalet nystartade företag med 11 procent, i Västra Götalands län med 5 procent och i Skåne län med 7 procent.

Ökning av aktiebolag

Antalet nya aktiebolag ökade med 26 procent medan nyföretagandet minskade 23 procent bland handels- och kommanditbolag.

Figur 3 Antal nystartade företag första kvartalet 2020 efter juridisk form samt utveckling jämfört med motsvarande kvartal föregående år

Antal nystartade företag efter juridisk form samt utveckling jämfört med motsvarande kvartal föregående år

*Handels- eller kommanditbolag m.fl. inkluderar ekonomiska föreningar

Definitioner och förklaringar

Tillväxtanalys statistik över nystartade företag redovisar antal nya företag inklusive enskilda näringsidkare som inte har namnskyddat firmanamn. Den ska inte omfatta ägarbyten, ändringar av juridisk form eller andra ombildningar. Uppgifterna gäller således inte nyregistrerade företag, statistik som publiceras av Bolagsverket. Metoden för att ta fram skattningarna av antalet nystartade företag följer en rekommendation från Eurostat och bygger på bearbetningar av företagsregistret vid Statistiska centralbyrån. De redo-visade data baseras således inte på rena registerutdrag. För ytterligare information om statistiken hänvisas till kvalitetsdeklaration tillgänglig på Tillväxtanalys hemsida under Statistik – Nystartade företag. Statistiken redovisas efter branschgrupp, juridisk form, län och kommun i Tillväxtanalys statistikportal.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev