Publicerad 08 oktober 2020

Nystartade företag andra kvartalet 2020

Under andra kvartalet 2020 startade 16 212 nya företag jämfört med 15 558 företag motsvarande period 2019, en ökning med 4 procent, vilket kan jämföras med en ökning på 11 procent första kvartalet 2020.

Under första halvåret 2020 registrerades 36 890 nya företag jämfört med 34 158 företag första halvåret 2019, en ökning på 8 procent.

Figur 1 Antal nystartade företag, kvartal

Figur 1 Nystartade företag andra kvartalet 2019

Figur 2 Antal nystartade företag, procentuell förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år

Figur 2 Antalet nystartade företag andra kvartalet 2019

Ökning inom marknadsföring och minskning inom restaurang

Under det andra kvartalet ökade antalet nya företag med 15 procent i bygg och anläggning, med 18 procent inom detaljhandel utom med motorfordon, och med 13 procent inom finans- försäkrings- och fastighetsverksamhet. Inom kultur, nöje och fritid minskade nyföretagandet med 24 procent och bland andra serviceföretag med 2 procent.

Den största ökningen under kvartalet noterades inom reklam och marknadsföring med 25 procent. Branschen stod för knappt 1,5 procent av samtliga nya företag.

Sett över halvåret ökade antalet nya företag med 17 procent inom bygg och anläggning och med 12 procent inom såväl partihandel som detaljhandel.
Inom restaurang-, catering- och barverksamhet minskade nyföretagandet med 6 procent.

Inom finans- försäkrings- och fastighetsverksamhet ökade antalet nya företag med 10 procent och inom juridisk och ekonomisk konsultverksamhet med 5 procent.

Nystartade företag efter län

Under andra kvartalet ökade antalet nya företag i Stockholms län med 3 procent, 6 procent i Västra Götalands län och 9 procent i Skåne län.

Under första halvåret uppgick motsvarande ökningar till 7 procent i Stockholms län, 6 procent i Västra Götalands län och 8 procent i Skåne län.

I förhållande till befintliga företag återfanns de högsta förnyelsetalen första halvåret 2020 i Stockholms län med 4,4 nya företag per 100 befintliga företag, 4,3 nya företag per 100 företag i Skåne län och 4,2 företag i Västmanlands län.

Ökning av aktiebolag och minskning av handels- och kommanditbolag

Jämfört med motsvarande kvartal föregående år ökade antalet nya aktiebolag med 16 procent medan antalet nya handels- eller kommanditbolag minskade med 24 procent och antalet enskilda näringsidkare minskade med 4 procent.

Under första halvåret ökade antalet nystartade aktiebolag med 21 procent medan antalet enskilda näringsidkare minskade med 1 procent.

Figur 3 Antal nystartade företag andra kvartalet 2020 efter juridisk form samt utveckling jämfört med motsvarande kvartal föregående år

Antal nystartade företag efter juridisk form samt utveckling jämfört med motsvarande kvartal föregående år

*Handels- eller kommanditbolag m.fl. inkluderar ekonomiska föreningar

Definitioner och förklaringar

Tillväxtanalys statistik över nystartade företag redovisar antal nya företag inklusive enskilda näringsidkare som inte har namnskyddat firmanamn. Den ska inte omfatta ägarbyten, ändringar av juridisk form eller andra ombildningar. Uppgifterna gäller således inte nyregistrerade företag, statistik som publiceras av Bolagsverket. Metoden för att ta fram skattningarna av antalet nystartade företag följer en rekommendation från Eurostat och bygger på bearbetningar av företagsregistret vid Statistiska centralbyrån. De redovisade data baseras således inte på rena registerutdrag. För ytterligare information om statistiken hänvisas till kvalitetsdeklaration tillgänglig på Tillväxtanalys hemsida under Statistik – Nystartade företag. Statistiken redovisas efter branschgrupp, juridisk form, län och kommun i Tillväxtanalys statistikportal.

test

NYHETSBREV

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få nyheter om Tillväxtanalys studier och seminarier. Fyll i ditt namn och din e-postadress i formuläret