Publicerad 27 januari 2021

Nystartade företag tredje kvartalet 2020

Under det tredje kvartalet 2020 startade 18 105 nya företag jämfört med 16 344 företag motsvarande period 2019, en ökning med 11 procent. Under de tre första kvartalen ökade nyföretagandet med 9 procent.

 Antal nystartade företag, kvartal

Figuren visar antal nya företag per kvartal under perioden tredje kvartalet 2015 till tredje kvartalet 2020. Figuren visar säsongvariationer med det högsta antalet nya företag under det första kvartalet vart år och det lägsta antalet det andra kvartalet. Det högsta antalet förekom under första kvartalet 2020 med knappt 21 000 företag och det lägsta under andra kvartalet 2019 med cirka 15 500 företag.

Antal nystartade företag, procentuell förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år


Figuren visar antal nystartade företag, procentuell förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år under perioden tredje kvartalet 2015 till tredje kvartalet 2020. Under 2020 har nyföretagandet ökat jämfört med 2019, under det tredje kvartalet med 11 procent under andra kvartalet med 4 procent och under första kvartalet med 11 procent. Under åren 2017 och 2018 minskade nyföretagandet svagt under vart och ett av kvartalen jämfört med föregående år. Under 2019 var förändringarna obetydliga.

Nystartade företag efter bransch

Under tredje kvartalet ökade antalet nya företag med 19 procent i bygg och anläggning och med 35 procent inom detaljhandeln. I detaljhandel ingår internethandel. Internethandeln ökade med 55 procent och övrig detaljhandel med 18 procent. I finans- försäkrings- och fastighetsverksamhet ökade nyföretagandet med 18 procent medan nyföretagandet minskade med 21 procent i kultur, nöje och fritid.

Sett över de tre första kvartalen ökade nyföretagandet med 18 procent inom bygg och anläggning. I detaljhandeln ökade antalet nya företag med 19 procent. Internethandeln ökade med 38 procent och övrig detaljhandel med 5 procent.

I restaurang-, catering och barverksamhet minskade nyföretagandet med 2 procent. Inom finans- försäkrings- och fastighetsverksamhet ökade antalet nya företag med 12 procent och i juridisk och ekonomisk konsultverksamhet med 4 procent.

Nystartade företag efter län

I Stockholms län ökade antalet nya företag med 11 procent under tredje kvartalet, i Västra Götalands län med 9 procent och i Skåne län med 12 procent.

Under de tre första kvartalen uppgick motsvarande ökningar till 8 procent, 7 procent och 9 procent.

Nystartade företag efter juridisk form

Antalet nystartade aktiebolag ökade under tredje kvartalet med 27 procent medan antalet nya handels- eller kommanditbolag minskade med 23 procent. Antalet enskilda näringsidkare ökade med 1 procent.

Under årets första nio månader ökade antalet nystartade aktiebolag med 23 procent. Antalet nya handels- eller kommanditbolag minskade med 23 procent och antalet enskilda näringsidkare var oförändrat.

Den största ökningen bland aktiebolag under januari till september inträffade inom andra serviceföretag och personliga tjänster. 62 procent. Bland de största branschgrupperna ökade antalet nya aktiebolag i bygg och anläggning med 31 procent, med 17 procent i juridisk- och ekonomisk konsultverksamhet samt med 13 procent i finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet.

Nystartade företag efter juridisk form. Utveckling jämfört med motsvarande kvartal föregående år

Antal nystartade företag efter juridisk form samt utveckling jämfört med motsvarande kvartal föregående år

*Handels- eller kommanditbolag m.fl. inkluderar ekonomiska föreningar

Definitioner och förklaringar

Statistiken omfattar nystartade företag, inklusive enskilda näringsidkare som inte har namnskyddad firmabeteckning. Den omfattar inte företag som registrerats på grund av ägarbyten och ombildningar. Metodiken för att bestämma ombildningar bygger på Eurostats rekommendationer och uppgifterna baseras på bearbetade data från SCB:s företagsregister (FDB). Vi redovisar statistiken efter branschgrupp, juridisk form, län och kommun.

Bolagsverket redovisar statistik om nyregistrerade firmor och bolag, inklusive ombildningar.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev