Publicerad 07 april 2021

Nystartade företag fjärde kvartalet 2020

Under det fjärde kvartalet 2020 startade 18 691 nya företag jämfört med 16 390 företag fjärde kvartalet 2019, en ökning med 14 procent. Totalt startade 73 687 nya företag under 2020. Det är en ökning med 10 procent jämfört med föregående år.

– Antalet nya företag har ökat under hela året. Den största ökningen, 28 procent, skedde inom detaljhandeln i allmänhet och näthandeln i synnerhet, säger Lars Sundell, statistiker vid Tillväxtanalys.

 Antal nystartade företag, kvartal

Figuren visar antal nya företag per kvartal under perioden fjärde kvartalet 2015 till fjärde kvartalet 2020. Figuren visar säsongvariationer med det högsta antalet nya företag under det första kvartalet vart år och det lägsta antalet det andra kvartalet. Det högsta antalet nystartade företag under perioden  förekom under första kvartalet 2020 med knappt 21 000 företag och det lägsta under andra kvartalet 2019 med cirka 15 500 företag.

Antal nystartade företag, procentuell förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år

Figuren visar antal nystartade företag, procentuell förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år under perioden fjärde kvartalet 2015 till fjärde kvartalet 2020. Under 2020 har nyföretagandet ökat jämfört med 2019, under det fjärde kvartalet med 14 procent, under tredje kvartalet med 11 procent, under andra kvartalet med 4 procent och under första kvartalet med 11 procent. Under åren 2017 och 2018 minskade nyföretagandet svagt under vart och ett av kvartalen jämfört med föregående år. Under 2019 var förändringarna obetydliga.

Nystartade företag efter bransch

Under fjärde kvartalet ökade antalet nya företag med 55 procent i detaljhandeln jämfört med fjärde kvartalet 2019. Om inget annat sägs avser alla jämförelser motsvarande period 2019. Inom detaljhandel ingår internethandel. Internethandeln mer än fördubblades, 1 028 företag jämfört med 504 företag, en ökning med 104 procent. Övrig detaljhandel utom internethandel ökade med 16 procent. Inom internethandeln var ökningen störst inom sport- och fritidsutrustning följt av handel med brett sortiment.

Nyföretagandet ökade med 39 procent inom handeln med motorfordon. Inom de båda dominerande grupperna, handel med personbilar samt service och reparation av motorfordon låg ökningarna på likartad nivå, 46 procent respektive 37 procent,

I de största branschgrupperna förutom detaljhandel ökade nyföretagandet med 14 procent i juridisk- och ekonomisk konsultverksamhet, med 17 procent i bygg och anläggning samt med 13 procent i finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet.

Nystartade företag efter län

I Stockholms län ökade antalet nya företag med 13 procent under fjärde kvartalet, i Västra Götalands län med 18 procent och i Skåne län med 14 procent.

Under 2020 uppgick motsvarande ökningar till 10 procent, 9 procent och 10 procent.

Nystartade företag efter juridisk form

Antalet nystartade aktiebolag ökade under fjärde kvartalet med 27 procent medan antalet nya handels- eller kommanditbolag minskade med 20 procent. Antalet enskilda näringsidkare ökade med 4 procent.

Under 2020 ökade antalet nystartade aktiebolag med 24 procent. Antalet nya handels- eller kommanditbolag minskade med 23 procent och antalet enskilda näringsidkare ökade med 1 procent.

Antalet nystartade aktiebolag 2020 ökade med 44 procent inom detaljhandeln och med 31 procent i bygg och anläggning. I juridisk och ekonomisk konsultverksamhet uppgick ökningen till 20 procent.

Antalet nyetablerade enskilda näringsidkare ökade med 21 procent inom såväl detaljhandeln som jordbruk, skogsbruk och fiske. De enskilda näringsidkarna minskade med 21 procent inom kultur, nöje och fritid samt med 13 procent i juridisk- och ekonomisk konsultverksamhet.

Nystartade företag efter juridisk form. Utveckling jämfört med motsvarande kvartal föregående år

Antal nystartade företag efter juridisk form samt utveckling jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Definitioner och förklaringar

Tillväxtanalys statistik över nystartade företag redovisar antal nya företag inklusive enskilda näringsidkare som inte har namnskyddad firmabeteckning. Vidare ska statistiken inte omfatta ägarbyten, ändringar av juridisk form eller andra ombildningar. Uppgifterna gäller således inte nyregistrerade företag, statistik som publiceras av Bolagsverket.

Metoden för att ta fram uppgifterna om antalet nystartade företag följer en rekommendation från Eurostat och bygger på bearbetningar av företagsregistret vid Statistiska centralbyrån. De redovisade data baseras således inte på rena registerutdrag. Statistiken redovisas efter branschgrupp, juridisk form, län och kommun i Tillväxtanalys statistikportal.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev