Publicerad 05 juli 2022

Nystartade företag första kvartalet 2022

Under första kvartalet 2022 startades 18 300 nya företag jämfört med 22 386 företag första kvartalet 2021, en minskning med 18 procent. Första kvartalet 2021 ökade antalet nya företag med 8 procent jämfört med första kvartalet 2020.

Antal nystartade företag, kvartal

Antal nystartade företag efter kvartal.

Antal nystartade företag, procentuell förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år

Antal nystartade företag, procentuell förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Nystartade företag efter bransch

Under första kvartalet 2022 minskade antalet nya företag inom samtliga branscher jämfört med första kvartalet 2021. Särskilt stor var minskningen inom parti och provisionshandeln där nyföretagandet minskade med 37 procent. En kraftig minskning skedde även inom jord och skogsbruk samt inom reklam och marknadsföring. I bägge branscher minskade nyföretagandet med 31 procent. Om inget annat sägs avser alla jämförelser första kvartalet 2021. Inom parti och provisionshandeln har den undergrupp som sett den största minskningen varit icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak där nyföretagandet minskat med 43 procent. Nyföretagandet vad gäller partihandel med diverse övriga maskiner och utrustning har också minskat kraftigt. I undergruppen minskade nyföretagandet med 35 procent.

Nyföretagandet minskade med 31 procent inom reklam och marknadsföring. I den största undergruppen; reklambyråverksamhet uppgick minskningen i antalet nya företag till 38 procent.

¹Länk till tabeller med uppgifter om antal konkurser efter bransch och län finns under Relaterad information till höger på sidan.

Nystartade företag efter län

I Stockholms län minskade antalet nystartade företag med 17 procent under första kvartalet 2022 och i Västra Götaland och Skåne län med 22 respektive 19 procent. Antalet nya företag i Stockholms län minskade med 42 procent inom parti- och provisionshandeln. I Västra Götalands län och i Skåne län minskade antalet nya företag med 32 respektive 29 procent inom parti- och provisionshandeln.

Inom reklam och marknadsföring minskade antalet nystartade företag med 35 procent i Stockholms län och med 42 procent i Västra Götalands län. I Skåne län minskade antalet nya företag med 36 procent inom reklam och marknadsföring. Inom jord och skogsbruk minskade nyföretagandet med 37 procent i Stockholms län, med 51 procent i Västra Götalands län och med 37 procent i Skåne län. I Stockholms län ökade nyföretagandet med 1 procent inom kultur, nöje och fritid. I Skåne län ökade antalet nystartade företag med 9 procent inom branschgruppen. I Västra Götaland har antalet nystartade företag inom kultur, nöje och fritid dock minskat med 13 procent.

Nystartade företag efter juridisk form

Antalet nystartade aktiebolag minskade under första kvartalet med 1 procent och antalet enskilda näringsidkare med 21 procent. Antalet nya handels- eller kommanditbolag minskade med 29 procent. Antalet nystartade aktiebolag minskade med 35 procent inom parti- och provisionshandeln och med 24 procent inom reklam och marknadsföring medan antalet nya aktiebolag ökade med 9 procent inom vård och omsorg. Nyföretagandet bland enskilda näringsidkare minskade med 42 procent inom parti- och provisionshandeln och med 37 procent inom reklam och marknadsföring. Inom Hotell- och logiverksamhet ökade antalet nya enskilda näringsidkare med 13 procent.

Nystartade företag efter juridisk form. Utveckling jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Antal nystartade företag första kvartalet 2022 efter juridisk form, procentuell förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Definitioner och förklaringar

Tillväxtanalys statistik över nystartade företag redovisar antal nya företag inklusive enskilda näringsidkare som inte har namnskyddad firmabeteckning. Vidare ska statistiken inte omfatta ägarbyten, ändringar av juridisk form eller andra ombildningar. Uppgifterna gäller således inte nyregistrerade företag, statistik som publiceras av Bolagsverket. Metoden för att ta fram uppgifterna om antalet nystartade företag följer en rekommendation från Eurostat och bygger på bearbetningar av företagsregistret vid Statistiska centralbyrån. De redovisade data baseras således inte på rena registerutdrag.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev