Publicerad 06 oktober 2022

Nystartade företag andra kvartalet 2022

Under andra kvartalet 2022 startades 17 695 nya företag jämfört med 19 705 företag andra kvartalet 2021, en minskning med 10 procent. Antalet nya företag minskade även första kvartalet 2022 jämfört med första kvartalet 2021, då med 18 procent. Under hela första halvåret 2022 startades 35 995 nya företag, en minskning med 14 procent. Om inget annat nämns avser kommande jämförelser andra kvartalet 2021.

Antal nystartade företag, kvartal

Antal nystartade företag efter kvartal.

Antal nystartade företag, procentuell förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år

Antal nystartade företag, procentuell förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Nystartade företag efter bransch

Under andra kvartalet 2022 minskade antalet nystartade företag inom de flesta branscher. Minskningen var störst i branschen handel med samt reparation av motorfordon. I branschen startades 344 nya företag, vilket är en minskning med 33 procent. Inom branschen minskade den största undergruppen ej specialiserade bilserviceverkstäder med 37 procent. I branschen detaljhandel utom med motorfordon minskade antalet nya företag med 28 procent om inom reklam och marknadsföring med 23 procent. Antalet nya företag ökade i branscherna hotell- och logiverksamhet, programmering och informationstjänster, vård och omsorg, arkitekt,- teknisk- och konsultverksamhet och forskning samt kultur, nöje och fritid. Störst var ökningen i hotell- och logiverksamhet. 107 nya företag startades i denna bransch, vilket innebär en ökning med 14 procent. Inom den största undergruppen stugbyar mm. var ökningen 24 procent. Flest företag sett till antalet startades inom bygg- och anläggning.

Under första halvåret 2022 minskade antalet nya företag i samtliga branscher utom hotell- och logiverksamhet, vård och omsorg samt programmering och informationstjänster. Minskningen var störst i parti- och provisionshandel utom med motorfordon, detaljhandel utom med motorfordon och reklam och marknadsföring vars minskningar var 29 procent, 28 procent respektive 28 procent. Den största ökningen var i hotell- och logiverksamhet som ökade med 7 procent.

Nystartade företag efter län

Antalet nystartade företag minskade under andra kvartalet 2022 i samtliga län förutom Norrbotten och Kalmar där de ökade något. I storstadsområdena Stockholms, Västra Götalands och Skåne län minskade antalet nystartade företag med 9 procent, 13 procent respektive 14 procent. I branschen handel med samt reparation av motorfordon minskade antalet nya företag med 24 procent i Stockholms län, 26 procent i Västra Götalands län och 54 procent i Skåne län. I branschen hotell- och logiverksamhet startades 19 företag i Stockholms län, 13 i Västra Götalands län och 11 i Skåne län, att jämföra med 10, 15 respektive 12 företag andra kvartalet 2021. Sett till antalet startades flest företag i Stockholms län i branschen juridisk,- försäkrings- och fastighetsverksamhet. I Västra Götalands och Skåne startades flest företag inom bygg- och anläggning. Under första halvåret 2022 minskade antalet nystartade företag i samtliga län.

Nystartade företag efter juridisk form

Av samtliga nystartade företag andra kvartalet 2022 utgjordes 53 procent av aktiebolag, 45 procent av enskilda näringsidkare och 2 procent av handels- eller kommanditbolag. Antalet nystartade aktiebolag minskade med 2 procent, antalet nya enskilda näringsidkare med 18 procent och antalet handels- eller kommanditbolag med 19 procent. Flest aktiebolag sett till antalet startades inom bygg- och anläggning. Flest enskilda näringsidkare och handels- eller kommanditbolag startades inom detaljhandel utom med motorfordon.

Inom handel med samt reparation av motorfordon minskade aktiebolagen med 28 procent, de enskilda näringsidkarna med 37 procent och handels- och kommanditbolagen med 33 procent. Inom hotell- och logiverksamhet ökade aktiebolagen med 13 procent, de enskilda näringsidkarna med 5 procent och handels- och kommanditbolagen med 200 procent. Under första halvåret 2022 minskade antalet nystartade företag bland samtliga juridiska former.

Nystartade företag efter juridisk form. Utveckling jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Antal nystartade företag första kvartalet 2022 efter juridisk form, procentuell förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Definitioner och förklaringar

Tillväxtanalys statistik över nystartade företag redovisar antal nya företag inklusive enskilda näringsidkare som inte har namnskyddad firmabeteckning. Statistiken ska endast beskriva genuint nystartade företag vilket exkluderar ägarbyten, ändringar av juridisk form eller andra ombildningar. Uppgifterna gäller därmed inte nyregistrerade företag, statistik som publiceras av Bolagsverket. Metoden för att ta fram uppgifterna om antalet nystartade företag följer en rekommendation från Eurostat och bygger på bearbetningar av företagsregistret vid Statistiska centralbyrån.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev