Statligt stöd

En av de drivande faktorerna bakom hållbar ekonomisk tillväxt är väl fungerande marknader. Med väl fungerande marknader styrs samhällets resurser i riktning mot den mest effektiva produktionen, utan att samtidigt alltför mycket resurser förbrukas av marknadens egna mekanismer. När effektiva företag tillåts konkurrera ut mindre effektiva konkurrenter blir resultatet att resurserna räcker till mer, vilket också kallas tillväxt. 

Måttlig användning av statligt stöd till företag bidrar till väl fungerande marknader. Statligt stöd riskerar nämligen att påverka produktionen så att den inte utförs på det mest effektiva sättet, vilket på sikt missgynnar konsumenterna. I dagens globaliserade värld kan dessa konsumenter finnas i jordens alla hörn. En restriktiv syn på statligt stöd är därför ett viktigt inslag både nationellt och internationellt. Därför har såväl Världshandels­organisationen som EU regler om statligt stöd, vilket begränsar medlems­ländernas handlingsutrymme på statsstödsområdet.

Vad gör Tillväxtanalys på statsstödsområdet

Tillväxtanalys assisterar regeringskansliet med bevakning av statligt stöd i Sverige. Dels administrerar vi den årliga statsstödsrapporteringen där stödgivande myndigheter och organisationer uppger till vilka belopp de lämnat stöd föregående år. Från och med juli 2016 ansvarar Tillväxtanalys dessutom för hanteringen av stödgivande myndigheters och organisationers rapportering enligt de nya transparens­kraven för statligt stöd.

Kommissionens rapporter om statligt stöd som beviljats av EU:s medlemsstaterlänk till annan webbplats

Transparensdatabasenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information om beviljat individuellt stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsprogrammet finns hos Jordbruksverket i e-tjänsten sök mottagare av stödlänk till annan webbplats.

Aktuell information