Statsstöd

Arbetar du på en statlig eller kommunal myndighet eller annan organisation som betalar ut statsstöd? Då kan ni vara skyldiga att redovisa stöden i enlighet med EU:s regler om statsstöd. Här hittar du information om hur ni gör och om de regler som gäller.

Tillväxtanalys vägleder statsstödsrapportering

En balanserad användning av statsstöd till företag kan bidra till väl fungerande marknader. För att konkurrensen på den inre marknaden inte ska påverkas på ett ofördelaktigt sätt har EU satt upp regler för när stöd är tillåtna och om redovisningen av statsstöd. Reglerna om redovisning gör det möjligt att övervaka att reglerna följs. Allmänheten och olika intressenter har möjlighet att se vilka företag som har tagit emot statsstöd, hur mycket och för vilka ändamål.

Rapportera statsstöd

Ska din myndighet eller organisation lämna uppgifter för offentliggörande (transparensredovisa) eller rapportera en stödåtgärd? Följ länkar och instuktioner här nedan.

Tillväxtanalys uppdrag på statsstödsområdet

Tillväxtanalys har i uppdrag att ge tillgång till EU:s verktyg för offentliggörande och rapportering av statsstöd. Vi ger också viss vägledning kring hur rapporteringen ska göras.

Söker du uppgifter om individuellt statligt stöd?

Sidan för offentlig sökning i modulen för stödtransparenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ger tillträde till uppgifter om individuellt statligt stöd som medlemsstaterna beviljat i enlighet med EU:s transparenskrav på området statligt stöd.

Uppgifter om beviljat individuellt stöd enligt gruppundantagsförordningen för stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden inom landsbygdsprogrammet finns hos Jordbruksverket i e-tjänsten sök mottagare av stödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om statligt stöd

Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten ger vägledning om statsstöd till kommuner och regioner. Här kan du läsa mer om statligt stöd och om Upphandlingsmyndighetens uppdraglänk till annan webbplats.

EU-kommissionen

Statligt stöd ska rapporteras till EU-kommissionen. Läs mer om reglerna kring statsstöd hos EU-kommissionen. länk till annan webbplatsState Aid Scoreboardlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du se medlemsstaternas rapportering.