Frågor och svar om SARI

Har du frågor eller funderingar kring SARI? Här nedan listar vi de vanligaste frågorna vi får in från statsstödshandläggare.

Vad är SARI?

SARI, State Aid Reporting Interactive, är det verktyg som EU-kommissionen hänvisar medlemsstaterna till för att skicka in årsrapporter om utgifter för statligt stöd. Det innehåller alla befintliga stödåtgärder som medlemsstaterna ska rapportera in utgifter för.

Vad är syftet med SARI?

Syftet är att kunna samla rapporteringen av allt statligt stöd som betalats ut, aggregerat per individuellt stöd eller stödordning. Skyldigheten att årligen rapportera statligt stöd framgår av ett beslut från EU-kommissionen att godkänna en stödåtgärd, eller av en förordning eller ett beslut från kommissionen om undantag från anmälningsskyldigheten.

EU-kommissionen sammanställer varje år medlemsstaternas rapportering i State Aid Scoreboard.

Hur gör jag för att få ett användarkonto i SARI?

Kontakta Tillväxtanalys via vårt kontaktformulär.

Vi behöver följande uppgifter från dig:

  • För vilken organisation du behöver ett användarkonto.
  • Ditt för- och efternamn.
  • Ditt telefonnummer
  • Din e-postadress.

Hur använder jag SARI?

När du fått inloggningsuppgifter till SARI kan du hämta handbok för användare och riktlinjer för rapportering. . Här finns den mesta informationen samlad. Har du fler frågor om hur rapporteringen ska göras kan du vända dig till oss på Tillväxtanalys.

Var hittar jag mina ärenden?

De ärenden som ska rapporteras finns inlagda i SARI. För att rapportera ditt ärende behöver du stödordningens nummer (SA-numret) eller dess namn. De ärenden som ska rapporteras i årets redovisning hittar du i fallistan under fliken ”Mottagna ärenden”. Du kan också hitta ärendet genom att söka på SA-numret i sökverktyget ”Enkel sökning”.

Öppna det ärende som du ska rapportera genom att klicka på det i fallistan.

Vilka data ska jag fylla i?

För att kunna lägga in myndighetens uppgifter behöver du gå in på ärendet och öppna ett utkast. Det gör du genom att i vyn Mottaget klicka på knappen ”Draft” längst till vänster i knappraden.

SARI-faq

I vyn Utkast ska du:

  • Kontrollera om fallets utgiftsrader är korrekta eller om något behöver korrigeras.
  • Kontrollera att uppgifterna i de grå fälten i rutan ”Fall av statligt stöd” är korrekta. Om inte, kontakta Tillväxtanalys och ange vad som är fel.

I rutorna för ”fallets utgiftsrader”:

  • Ange föregående års utbetalade belopp i kolumnen ”stödelement (i miljoner)”. Observera att punkt ska användas (inte komma) som avgränsare för att systemet ska uppfatta beloppet rätt.
  • Ange ”Typ av data”; till exempel ”Utgift”.
  • Ange eventuella övriga uppgifter som efterfrågas och lämna kommentarer vid behov.
  • Om fel upptäcks i föregående års rapporteringar: kontakta Tillväxtanalys och ange vad som är fel.

När alla inmatningar sparats ska du trycka på knappen Slutför.

Om jag gjort fel, kan jag rätta det då?

Så länge ärendet har statusen Mottaget eller Utkast kan ändringar göras.

Om felet upptäcks när status ändrats till Slutfört eller Signerat kan du vända dig till Tillväxtanalys. När du hör av dig till oss kan vi skicka tillbaka ärendet, så att du kan göra eventuella korrigeringar, eller så för vi vidare informationen om felet.

Jag behöver ett nytt lösenord till SARI

Kontakta oss per telefon eller e-post och ange ditt användar- eller fullständiga namn så hjälper vi dig.

Vilka tidsfrister gäller för rapporteringen och hur ser processen ut?

EU-kommissionen brukar öppna årets rapportering i månadsskiftet mars/april. Utbetalande myndigheter har tid på sig fram till den 30 april att lägga in uppgifter om föregående års utbetalningar. När alla stöd har rapporterats in den 30 april tar Tillväxtanalys vid för en granskning av rapporterna. Vid behov kontaktar vi er på myndigheterna, för eventuella klargöranden eller korrigeringar. När vi har signerat alla rapporter tar Näringsdepartementet vid och validerar (slutgranskar och färdigställer) Sveriges rapportering. Hela processen- som alltså omfattar att lägga in uppgifter, granska och signera samt validera rapporterna, ska vara färdig den 30 juni.