Frågor och svar om TAM

Har du några frågor eller funderingar kring TAM? Här nedan listar vi de vanligaste frågorna vi får in från statsstödshandläggare.

Vad är TAM?

TAM, Modul för Stödtransparens, är det verktyg som används för att redovisa stöd som beviljats. Verktyget är framtaget av EU-kommissionen. Det är även EU-kommissionen som driftar och utvecklar verktyget.

Läs mer på EU:s officiella söksida för stöd.länk till annan webbplats

Vad är syftet med TAM?

Syftet med redovisningen i TAM är att främja regelefterlevnad, ansvarstagande, minska osäkerheten och göra det möjligt för konkurrenter, medborgare och berörda aktörer i allmänhet att se vilka företag som har tagit emot statligt stöd, hur mycket och för vilket ändamål. TAM-redovisningen möjliggör marknadsövervakning av statligt stöd och marknadsdisciplin. Dessutom bidrar den till lika villkor för alla företag i alla medlemsstater på den inre marknaden. Den gör det lättare för nationella och regionala myndigheter att tillämpa reglerna om statligt stöd genom att öka medvetenheten om statligt stöd som beviljats på olika nivåer och säkerställer därmed bättre kontroll och uppföljning på nationell och lokal nivå.

Hur får jag ett användarkonto i TAM?

Kontakta Tillväxtanalys via kontaktformuläret som du hittar här.

Vi behöver följande uppgifter från dig:

  • För vilken organisation du behöver ett användarkonto.
  • Ditt för- och efternamn.
  • Ditt telefonnummer
  • Din e-postadress.

Hur aktiverar jag mitt konto i TAM?

Än så länge är detta en något komplicerad process, du behöver göra ett antal moment i rätt ordning. Får du problem hör du av dig till oss så hjälper vi dig.

Jag har kommit in på EU Login, var hittar jag TAM?

För att komma till TAM efter att du kommit in på EU Login ska du skriva in adressen https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/länk till annan webbplats i sökfältet.

Jag kan inte hitta knappen ”Nytt stöd”

Du behöver klicka på den lilla grå siluetten bredvid ditt namn uppe till höger och välja användare med rätt att mata in data om stöd.

Hur får jag veta mitt ärendenummer?

Din myndighet ska ha fått ett ärendenummer i samband med att stödbeslutet anmäldes till Näringsdepartementet. Alla ärenden som Sverige (Näringsdepartementet) har anmält till EU-kommissionen går även att söka fram via EU:s officiella söksida för stödlänk till annan webbplats.

Jag behöver ett nytt lösenord till TAM

Gå till EU Loginlänk till annan webbplats och ange att du vill återställa ditt lösenord.