Publicerad 19 mars 2018

Digital kompetens, hur står det till nu och framöver i utbildningssystem och näringsliv?

Leverans: Andra kvartalet 2020

Digitaliseringen har stor påverkan på hela ekonomin och områden såsom artificiell intelligens och stora data förändrar spelplanen för landets företag. För att kunna utveckla politiken och forma effektiva statliga insatser behövs mer och fördjupad kunskap om möjligheter, hinder och risker med digitaliseringen. Detta ramprojekt syftar till att belysa statens möjligheter att främja digitaliseringen av näringslivet för att skapa hållbar tillväxt.

Tillväxtanalys fortsätter i detta ramprojekt att analysera digitaliseringen av det svenska näringslivet. I botten ligger potentiellt disruptiva produktionsteknologier så som sakernas internet, artificiell intelligens, robotik, stora data och visualisering. Därtill uppmärksammas att grunden för den digitala ekonomin är en väl fungerande infrastruktur och digitaliseringsvänliga ramvillkor. Digital kompetens och mognad är områden där myndigheten fortsätter tidigare arbete med en framsyn kring digital kompetens. Projektet fokuserar på:

  • En framsyn om digital kompetens, 5-10 år framåt
    - Vilka arbetsuppgifter kommer att utmärka jobben i framtiden?
    - Vilken kompetens kräver dessa arbetsuppgifter?
  • Artificiell intelligens. Vi identifierar starka och svaga områden samt att ger exempel på hur AI används för att skapa värde i företag.
  • Analyser av stora data

Titel
Digital kompetens, hur står det till nu och framöver i utbildningssystem och näringsliv?

Serienummer
Ramprojekt