Publicerad 19 mars 2018

Digital kompetens, hur står det till nu och framöver i utbildningssystem och näringsliv?

Leverans: Andra kvartalet 2020

Näringslivets digitala transformation är både snabb och bred. Till exempel förväntas automatisering, artificiell intelligens och stora data förändra spelplanen för landets företag. För att utveckla politiken och designa effektiva statliga insatser behövs fördjupad kunskap. Genom våra analyser vill vi underlätta för regeringen och andra berörda att förstå, förhålla sig till och fatta välgrundade beslut som främjar digitaliseringen av näringslivet.

En kombination av teknologier

Företagen använder inte en teknologi utan kombinerar en rad olika teknologier vilket gör området komplext. I en ny studie av digital mognad visar vi därför hur företagen samtidigt använder en rad teknologier som affärssystem, molnet, stora data (big data), robotar och 3D-printing.

Människa och maskin i framtidens arbete

När näringslivet och jobben förändras behövs ny digital kompetens. Hur ser framtidens jobb ut och vilken kompetens kommer de att kräva? Kunskapen om hur arbetsfördelningen mellan människa och maskin kommer att se ut i framtiden är under uppbyggnad.

För att dra nytta av AI-utvecklingen behövs både människor och intelligenta maskiner. I en framsyn utforskar vi därför vilka arbetsuppgifter maskiner kommer att utföra om 5-10 år och vilka arbetsuppgifter människor då kommer att göra samt vilken digital kompetens de behöver.

Digital kompetens

I projektet En framsyn om digital kompetens får du veta:

 • Hur kompetensbehovet ser ut om 5-10 år
 • litteraturöversikt som visar vad vi vet idag
 • vilka arbetsuppgifter maskiner gör i framtiden
 • vilka arbetsuppgifter människor gör i framtiden
 • hur maskiner och människor jobbar tillsammans i framtiden
 • vilken digital kompetens som behövs på framtidens jobb?

Digital mognad

I En rapport om digital mognad får du veta:

 • Om digitalt mogna företag också har högre produktivitet och bättre lönsamhet
 • hur digital mognad skiljer sig mellan regioner
 • hur digital mognad skiljer sig mellan sektorer
 • hur digital mognad skiljer sig mellan företagsstorlekar
 • hur Sverige står sig internationellt vad gäller digital mognad
 • vilka digitala teknologier företagen använder i sin digitala transformation
 • hur uppföljningen av digitaliseringsrelevanta politiska mål kan förbättras.