Publicerad 19 mars 2018

Multinationella företag i svenskt näringsliv – vilka är policyimplikationerna för näringspolitiken?

Leverans: Första kvartalet 2020.

Syftet med ramprojektet är att undersöka de multinationella företagens betydelse i, och inverkan på, det svenska näringslivet samt vilka policyimplikationer detta kan ha för näringspolitiken.

De multinationella företagen (MNF) – svenska multinationella och utlandsägda – har en stark ställning i svenskt näringsliv. De har högre produktivitet, de är mer internationaliserade och de satsar mera på forskning och utveckling (FoU) än andra företag.

Fallande transport- och kommunikationskostnader i kombination med lägre handelshinder och minskade restriktioner för internationella investeringar har lett till ökad fragmentisering av produktionen i globala värdekedjor. Här ligger MNF:s i framkant, vilket gör dem intressanta att studera.

Projektet kommer framförallt att fokusera på tre aspekter: (1) effekter av utländska uppköp på produktivitet, jobbstabilitet och löner, (2) hur expansionen utomlands av svenska MNF påverkar verksamheten i Sverige samt (3) lokaliseringen av FoU mellan olika länder inom multinationella koncerner.

Titel
Multinationella företag i svenskt näringsliv – vilka är policyimplikationerna för näringspolitiken?

Serienummer
Ramprojekt

Diarienummer
2018/024