Publicerad 19 mars 2018

Skapar branschspecifika skattelättnader tillväxt?

Leverans: Första kvartalet 2020

Detta ramprojekt syftar till att utvärdera om skatte­subventioner riktade till hela branscher är ett sätt att öka sysselsättning och skapa tillväxt i ekonomin.

Projektet omfattar både deskriptiva analyser och effektutvärderingar av rut- och rotavdragen (sänkt moms för restaurang- och cateringbranschen har studerats tidigare på myndigheten). Utvärderingarna av rut och rot berör vilka effekter det har på entreprenörskap och företagande, varifrån de anställda kommer samt deras framtida sysselsättningsstatus.

Vi avser även att studera internationella erfarenheter av användandet av skattesubventioner till stöd för näringslivet samt potentiella risker och fördelar med denna typ av riktad subvention avseende produktivitet, undanträngning och effekter på konkurrens, Jämställdhets- och integrationsperspektiv beaktas i studierna av rut- och rotavdraget, liksom en geografiska dimension.

Titel
Skapar branschspecifika skattelättnader tillväxt?

Serienummer
Ramprojekt

Diarienummer
2018/052