Publicerad 19 mars 2018

Vilken roll har den offentliga sektorn för stora kunskaps­intensiva investeringar?

Leverans: Tredje kvartalet 2020

För svenska beslutsfattare och planerare är det viktigt att förstå vilken roll den offentliga sektorn har för stora kunskaps­intensiva investeringar. Ramprojektets syfte är att ta fram adekvat kunskap om detta, som kan användas i relaterade policydiskussioner och strategiskt utvecklings­arbete.

Projektets mål är att den kunskap vi tar fram långsiktigt ska kunna bidra till en effektivare policyverksamhet och till förståelsen av offentliga aktörers roll för att främja etablering och absorbering av stora kunskapsintensiva investeringar.

I bakgrunden ser vi utvecklingen mot en global kunskapsekonomi och att många länder har ett aktivt arbete som syftar till att främja kunskapsintensiva investeringar. Detta engagemang från den offentliga sektorn är viktigt eftersom globaliseringen har potential att koncentrera kunskapsintensiv verksamhet till ett begränsat antal föredragna platser. Detta yttrar sig genom att stora multinationella företag, som står för majoriteten av globala investeringar i forskning och utveckling, är selektiva i sina lokaliseringsbeslut. Och även om forskning per definition är en global sektor är kunskapsproducerande forskningssystem effektivitetssökande i sin utbredning.

Sammantaget kan detta ses som en indikation på behov av kunskap om hur incitaments­strukturen ser ut för stora kunskapsintensiva investeringar, vilka nyttor som uppstår kring dessa verksamheter och hur dessa nyttor sprids. Vi behöver även mer kunskap om offentliga aktörers betydelse och roll i att skapa effektiva etablerings- och absorberings­processer.

Titel
Vilken roll har den offentliga sektorn för stora kunskaps­intensiva investeringar?

Serienummer
Ramprojekt

Diarienummer
2018/020