Publicerad 19 mars 2018

Vilken roll har den offentliga sektorn för stora kunskaps­intensiva investeringar?

Leverans: December 2020

Det övergripande syftet med detta ramprojekt är att undersöka vilken roll den offentliga sektorn har för stora kunskapsintensiva investeringar (SKI).

SKI är en investering i verksamhet som kännetecknas av stora kontinuerliga investeringar i immateriella tillgångar (kunskapsbaserat kapital) i den egna verksamheten och/eller ger upphov till sådana investeringar upp- eller nedströms i värdekedjan i Sverige.

Projektet analyserar SKIs drivkrafter och effekter med ett särskilt fokus på följande fyra aspekter: (i) humankapitalets-, (ii) miljölagstiftningens-, och (iii) offentliga aktörers betydelse för att främja SKI, samt (iv) effekter av kunskapsöverföring från multinationella företag till lokala företag.

Målet är att bidra med kunskap om hur SKI kan främjas och vilka policyåtgärder som kan tänkas bidra till att realisera positiva spridningseffekter förknippade med SKI.

Ramprojektet består av fem delprojekt (se relaterad information) och pågår till december 2020.

Titel
Vilken roll har den offentliga sektorn för stora kunskaps­intensiva investeringar?

Serienummer
Ramprojekt

Diarienummer
2018/020