Publicerad 19 mars 2018

Vilken roll har den offentliga sektorn för stora kunskaps­intensiva investeringar?

Leverans: December 2020

Det övergripande syftet med detta ramprojekt är att undersöka vilken roll den offentliga sektorn har för stora kunskapsintensiva investeringar (SKI).

Ramprojektets övergripande syfte är att undersöka vilken roll den offentliga sektorn har för stora kunskapsintensiva investeringar (SKI). En SKI är en investering i verksamhet som kännetecknas av stora kontinuerliga investeringar i immateriella tillgångar (kunskapsbaserat kapital) i den egna verksamheten och/eller ger upphov till sådana investeringar upp- eller nedströms i värdekedjan i Sverige.

Projektet analyserar SKIs orsak och verkan med ett särskilt fokus på följande fyra aspekter: (i) humankapitalets-, (ii) miljölagstiftningens-, och (iii) offentliga aktörers betydelse för att främja SKI, samt (iv) effekter av kunskapsöverföring från multinationella företag till lokala företag. Målet är att skapa ett lärande kring den offentliga sektorn roll för att främja effektiva etablerings- och absorberingsprocesser.

Ramprojektet består av fem delprojekt (se relaterad information) och pågår mellan andra halvåret 2018 och 2020.

Titel
Vilken roll har den offentliga sektorn för stora kunskaps­intensiva investeringar?

Serienummer
Ramprojekt

Diarienummer
2018/020