Publicerad 19 mars 2018

Effekter av kunskapsöver­föring från multinationella företag och lokala företag

Leverans: 2018

Studien ingår som en delstudie till ramprojektet Hur kan staten underlätta utveckling i agglomerations­ekonomier och som också bidrar till utveckling i omkringliggande områden?.

Projektets syfte är att analysera betydelsen av kunskapsöverföring genom arbetskraftsflöden (jobbytare) från multinationella företag1 till lokala företag i Sverige.

Studiens övergripande frågeställning är hur betydelsefullt detta fenomen är och vilka effekter som denna specifika form av kunskapsöverföring har på lokala företags produktivitet, export och individernas löneutveckling. Möjliga policyimplikationer avser betydelsen av att främja stödja kunskapsöverförings­processer, utländska direktinvesteringar och hantera skillnader i absorberings­förmåga mellan olika agglomerationer samt aspekter av att lämnas utanför multinationella företags verksamhets­områden.

Delprojektet ska resultera i ett working paper (WP) och bidrar med kunskap till Ramprojektets frågeställning om regionala spridningseffekter.

Titel
Effekter av kunskapsöver­föring från multinationella företag och lokala företag

Serienummer
Delprojekt