Publicerad 19 mars 2018

Effekter av kunskapsöver­föring från multinationella företag och lokala företag

Leverans: 2020

Syfte är att analysera betydelsen av kunskapsöverföring genom arbetskraftsflöden (jobbytare) från multinationella företag1 till lokala företag i Sverige. Studien är ingår i ramprojektet: Vilken roll har den offentliga sektorn för stora kunskapsintensiva investeringar.

Studiens möjliga policyimplikationer avser betydelsen av att främja SKI, stödja kunskapsöverförings­processer och hantera skillnader i absorberings­förmåga mellan olika regioner samt aspekter av att lämnas utanför multinationella företags verksamhets­områden.