Studieområde:

Ekonometrisk analys av sambandet mellan ESG-värderingar, ekonomisk prestation och miljömått

Projektet utgör en delstudie i ramprojektet Kan finansmarknadens hållbarhets­värderingar bidra till näringslivets gröna omställning och ger det i så fall en roll för staten?

I detta delprojekt analyseras genom en ekonometrisk analys sambanden mellan företags ESG-värderingar, deras ekonomiska prestation och deras reala miljöpåverkan i form av bl.a. koldioxidutsläpp. I analysen studeras också utvecklingen över tid.

Kunskap om dessa samband avseende svenska företag har inte tidigare publicerats vetenskapligt och inte heller i annan publikt tillgänglig form.

Ekonometrisk analys av sambandet mellan ESG-värderingar, ekonomisk prestation och miljömått

Serienummer: Delprojekt

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev