Studieområde:

En deskriptiv analys av RUT-avdraget

Studien ingår som en delstudie till ramprojektet Skapar branschspecifika skattelättnader tillväxt?

Den aktuella studien är en deskriptiv analys av RUT-avdraget med avseende på vilka som driver och vilka som anställts i företag som använt sig av RUT-avdraget. Både skapandet av nya företag och tillväxt i befintliga företag kommer att studeras. Syftet är att utvärdera reformen mot ett av målen som angavs i propositionen, att bidra till ökad sysselsättning för grupper som står långt från arbetsmarknaden. Studien kommer att kartlägga såväl tidigare som fortsatt sysselsättningsstatus för de personer som anställts i dessa typer av företag.

Projektet valdes även ut som ett av myndighetens JiM-projekt (Jämställdhetsintegrering i Myndigheter) och analysen kommer därför ha ett tydligt jämställdhetsfokus. Likväl kommer det geografiska perspektivet att beaktas.

En deskriptiv analys av RUT-avdraget

Serienummer: Delprojekt

Diarienummer: 2016/065

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev