Studieområde:

ESG-värderingar – kvalitet, komposition samt olika varianter

Projektet utgör en delstudie i ramprojektet Kan finansmarknadens hållbarhets­värderingar bidra till näringslivets gröna omställning och ger det i så fall en roll för staten?

Detta delprojekt utgör en inledande dokument- och intervju-baserad studie med fokus på ESG-värderingarnas framväxt, komposition, kvalitet och hur värderingarna skiljer sig mellan olika leverantörer. Syftet är att samla och analysera existerande kunskap till ramprojektets första frågeställning som handlar om huruvida ESG-värderingar kan användas som ett mått på en konkurrenskraftig grön omställning av näringslivet.

Ramprojektets andra frågeställning som handlar om statens roll, befintliga och potentiella styrmedel berörs inte i denna delstudie.

ESG-värderingar – kvalitet, komposition samt olika varianter

Serienummer: Delprojekt

Diarienummer: 2018/047

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev