Studieområde:

Utvärdering av affärsutvecklings­programmen för företag som drivs av kvinnor  

Leverans: 17 december 2018

Studien ingår som en delstudie till ramprojektet Programmet Främja kvinnors företagande – vilka är resultaten?.

Regeringen har gett Tillväxtanalys uppdraget att utvärdera insatser som genomfördes inom ramen för programmet Främja Kvinnors företagande under programperioden 2011–14.

Studien presenterar en kvantitativ effektutvärdering av Affärsutvecklingsprogrammet inom programmet Främja kvinnors företagande. I enlighet med regeringsuppdraget avdelades 45 miljoner kronor årligen till medfinansiering av affärsutvecklingsprojekt och cirka 8000 personer och företag deltog i affärsutvecklingsprojekt under åren 2011–2014.

Effektutvärderingen av affärsutvecklingsprogrammen riktade mot företag baseras på ekonometrisk analys av mikrodata, och använder sig av jämförelsegrupper för att uppskatta det kontrafaktiska utfallet och därmed insatsens effekt. De effekter som avses är effekt på nyföretagande bland kvinnor och på tillväxten i de företag som drivs av kvinnor.

Utvärdering av affärsutvecklings­programmen för företag som drivs av kvinnor  

Serienummer: Delprojekt

Diarienummer: 2013/001

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev