Publicerad 18 april 2018

Vilka är effekterna av EKN:s kreditgarantier?

Leverans: December 2018

Studien ingår som en delstudie till ramprojektet ”Hur kan staten underlätta för nya och små företag att komma in på marknader utomlands?”.

Denna delstudie syftar till att utvärdera Exportkreditnämndens (EKN) exportkreditgarantier på svensk export och företagstillväxt.

Inträde på exportmarknaden kan för många företag vara riskfyllt - företagen vet inte om den utländske köparen betalar. Därför erbjuder länder ofta statligt stöd i form av försäkringar och lån. I Sverige tillhandahålls detta av EKN i form av exportkreditgarantier. Trots att omfattningen på stöden uppgår till 400 miljarder har effekterna av svenskt stöd aldrig analyserats.

Genom tillgång till unikt detaljerad data analyserar vi effekterna av statliga exportkrediter på svenska företags internationalisering och tillväxt över tiden. Med utgångspunkt i vår teoretiska modell kvantifierar vi effekterna på företagens handel, både på den intensiva och extensiva marginalen samt effekter på tillväxt i företagen. Ett särskilt fokus kommer att vara på små och medelstora företag vilket både är ett fokus för Tillväxtanalys och ett prioritetsområde för regeringen och EKN.

Titel
Vilka är effekterna av EKN:s kreditgarantier?

Serienummer
Delprojekt

Diarienummer
2016/149