Studieområde:

Branschspecifika skattelättnader – en internationell jämförelse

Leverans: 18 december 2018

Studien ingår som en delstudie till ramprojektet ”Skapar branschspecifika skattelättnader tillväxt?”

Studien innefattar en analys om hur branschspecifika skattelättnader med fokus på tjänstesektorn kan skapa tillväxt. Studien innefattar dels en beskrivning av den teoretiska bakgrunden till dessa typer av stöd samt en kartläggning av hur de har använts i andra länder.

Den teoretiska delen beskriver med hjälp av ekonomisk teori potentiella risker och fördelar med denna typ av politik avseende produktivitet, undanträngning, konkurrens, samt dödsviktseffekter.

Den internationella utblicken består av exempel av branschspecifika skattelättnader i andra länder riktade till tjänstesektorn främst med syfte att lösa sysselsättningsproblematiken. Den beskriver vad det finns för exempel, för vilka branscher som instrumentet har använts, samt motiven bakom stöden. I den mån det är möjligt beskrivs även resultat från utvärderingar av stöden.

Branschspecifika skattelättnader – en internationell jämförelse

Serienummer: Delprojekt

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev