Studieområde:

Regionala effekter av statliga lån

Studien ingår som en delstudie till ramprojektet ”Hur kan statliga lån komplettera de privata kreditmarknaderna”.

Projektet syftar till att analysera hur effekterna i företag av statliga lån från Almi Företagspartner AB varierar mellan regioner. Almis lån syftar till att öka tillväxten i de företag som får lån t.ex. genom ökad omsättning eller att bolaget anställer mer personal.

Det finns flera anledningar till varför Almis verksamhet kan få olika effekt i olika regioner. Å ena sidan kan regioner med lägre befolkningstäthet lida större brist på kapital än mera befolkade regioner. Detta då det ofta finns färre bankkontor i dessa regioner och mera begränsad tillgång till andra former av kapital så som riskkapital. Å andra sidan kan det finnas större effekter av ökad tillgång av kapital i områden med god tillgång till kvalificerad arbetskraft, så som i större städer. Eftersom det är svårt att veta vilken teori som stämmer bäst finns det ett stort behov av empiriska undersökningar.

Projektet kommer att använda matching och regressionsanalys för att separera ut företagseffekterna baserat på i vilken region som bolaget befinner sig i. Särskild vikt kommer att läggas vid att lösa de problem som uppstår med selektionseffekt (selection bias) då det inte är slumpmässigt vem som får ett lån från Almi.

Regionala effekter av statliga lån

Serienummer: Delprojekt

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev