Studieområde:

Effektutvärdering av RUT-avdraget

Leverans: April 2019

Studien ingår som en delstudie till ramprojektet ”Skapar branschspecifika skattelättnader tillväxt?”

Den akutella studien är en effektutvärdering av RUT-reformen med fokus på utförarna (företagen) som använt RUT-avdraget.

Trots en omdebatterad reform som har reformerats sedan dess införande saknas det omfattande kvantitativa utvärderingar, speciellt med fokus på utförarna. Resultaten från Tillväxtanalys tidigare deskriptiva studie på RUT-företagen och företagarna, kommer tillsammans med resultaten från denna studie att kunna beskriva vilka effekter som reformen haft på företagen som utför tjänsterna. Vi kommer att från dessa resultat att försöka skatta kostnaden per skapat ”RUT-jobb”. Ytterligare en analys gällande effekter av RUT-användning på sjukskrivningar kommer också att ingå.

Data som ligger till grund för analysen utgörs av RUT-utbetalningar till företag mellan 2009–15 samt detaljerad registerdata på företagen. Vi avser att med hjälp av ekonometriska modeller estimera effekter på nyföretagande, överlevnadsgrad och företagstillväxt. Vi kommer även att studera effekter av användandet av RUT-avdraget på sjukskrivningar. Analysen kommer att ha ett jämställdhetsfokus.

Effektutvärdering av RUT-avdraget

Serienummer: Delprojekt

Diarienummer: 2018/193

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev