Studieområde:

Effektutvärdering av ROT-avdraget

Leverans: januari 2020

Studien ingår som en delstudie till ramprojektet ”Skapar branschspecifika skattelättnader tillväxt?”

För att få en uppfattning av ROT-reformens betydelse ur ett näringspolitiskt perspektiv ska Tillväxtanalys göra en effektutvärdering som studerar hur antalet sysselsatta och berörda branscher har påverkats av ROT-reformen.

För ovanstående ändamål kommer Tillväxtanalys att göra modellkörningar i Regionalt analys- och prognossystem (Raps). Där nyttjar man den nyligen implementerade möjligheten att starta modellkörningar tidigare än vid det senast möjliga startåret. Syftet är att låta Raps-modellen bygga kontrafaktiska scenarion istället för prognoser.

Resultaten från modellkörningarna i Raps-modellen kommer att användas som grund för att analysera näringspolitiska effekter av ROT-reformen, främst gällande regionala skillnader och sysselsättningseffekter.

Effektutvärdering av ROT-avdraget

Serienummer: Delprojekt

Diarienummer: 2018/203

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev