Publicerad 19 mars 2018

Hur kan staten göra en hållbar svensk gruvnäring attraktiv för investeringar?    

Leverans: 30 maj 2018

Tillväxtanalys har under flera år haft uppdrag kring gruvnäringens attraktivitet, bland annat regeringsuppdrag kring: 1) den svenska gruvnäringens attraktivitet, 2) behov av och insatser för utvinning av innovationskritiska metaller och mineral samt 3) miljötillstånds­prövning av gruvor och täkter.

I redovisningen av dessa uppdrag samt i egeninitierade analyser beskriver vi den svenska gruvnäringens konkurrenskraft idag samt hur den kan förbättras.

Syftet med detta ramprojekt är att sammanställa dessa lärdomar i en policysyntes, med fokus på vad staten kan göra för att öka attraktiviteten i nyinvesteringar.