Publicerad 19 mars 2018

Multinationella företag i svenskt näringsliv – vilka är policyimplikationerna för näringspolitiken?

Leverans: Mars 2020.

Syftet med ramprojektet är att undersöka de multinationella företagens betydelse i, och inverkan på, det svenska näringslivet samt vilka policyimplikationer detta kan ha för näringspolitiken.

De multinationella företagen (MNF) – svenska multinationella och utlandsägda – har en stark ställning i svenskt näringsliv. De har högre produktivitet, de är mer internationaliserade och de satsar mera på forskning och utveckling (FoU) än andra företag.

Fallande transport- och kommunikationskostnader i kombination med lägre handelshinder och minskade restriktioner för internationella investeringar har lett till ökad fragmentisering av produktionen i globala värdekedjor. Här ligger MNF:s i framkant, vilket gör dem intressanta att studera.

Projektet kommer framför allt att fokusera på tre aspekter:

  • hur expansion utomlands i svenska MNF påverkar deras verksamhet i Sverige
  • effekter av utländska uppköp på produktivitet och omstruktureringar i förvärvade företag
  • fördelar och nackdelar med bilaterala investeringsavtal.

.