Metodverktyg

Tillväxtanalys arbetar med utveckling av metoder för att utvärdera och analysera tillväxtpolitik. Här nedan finner du olika metodverktyg som är fria att använda.

Våra metodverktyg:

Utvärderingsguide

Den här listan är ett stöd till handläggare i planeringsstadiet inför nya tillväxtpolitiska insatser.