Publicerat inom ramprojekt

Vilken roll bör staten ha i omställningen till en klimatneutral processindustri?

Kan finansmarknadens hållbarhetsvärderingar bidra till näringslivets gröna omställning och ger det i så fall en roll för staten?