Publicerat inom ramprojekt

Hur kan staten bidra till innovation i nya och små företag i det nationella inkubationsprogrammet.

Vilken roll bör staten ha i omställningen till en klimatneutral processindustri?

Kan finansmarknadens hållbarhetsvärderingar bidra till näringslivets gröna omställning och ger det i så fall en roll för staten?