Publicerat inom ramprojektet

Vilken roll bör staten ha i omställningen till en klimatneutral processindustri?