Näringslivets kapitalförsörjning

Bild som illustrerar näringslivets kapitalförsörjning

Tillgång till kapital är en förutsättning för att företag ska kunna startas och växa och för att innovativa idéer ska kunna kommersialiseras. Staten påverkar företagens kapitalförsörjning både direkt och indirekt – direkt genom statliga bolag och stiftelser som erbjuder företagen lån och riskkapital, indirekt genom reformer och insatser i syfte att främja privata investeringar. Tillväxtanalys ska bidra med mer kunskap om företagens behov och statens roll och möjligheter att åtgärda marknads­misslyckanden för att säkerställa att de statliga marknadskompletterande finansieringsinsatserna blir så samhälls­ekonomiskt effektiva som möjligt. Vi kommer också att analysera faktorer som påverkar de privata investeringarna i alla delar av landet och bistå med viktiga underlag för framtida statliga satsningar.

Ramprojekt med leverans 2020-21

Hur kan staten främja privata investeringar i företag?

Publicerat inom studieområdet